We gebruiken cookies op onze website.

hoogbegaafdheid training

Dyslexie en hoogbegaafdheid

Tijdens deze training krijg je, aan de hand van literatuur en uitleg, inzicht in de achterliggende theorieën rondom hoogbegaafdheid. Hierbij zal jouw voorkennis worden geactiveerd door middel van een voorbereidingsopdracht. Na het afronden van de training ben je in staat een diagnostisch gesprek te voeren met een (vermoedelijk) (hoog)begaafd kind, om zo de onderwijsbehoeften te achterhalen en dit te kunnen implementeren in dyslexie-onderzoek en behandeling. Daarnaast zal je na afloop bekend zijn met de specifieke aandachtspunten van kinderen met dyslexie in combinatie met kenmerken van (hoog)begaafdheid. Zo kan je de mogelijkheden en valkuilen bij de diagnostiek en behandeling van deze doelgroep herkennen en op goede wijze inzetten.

De eindtoetsing zal plaatsvinden in de vorm van mondelinge of schriftelijke casuïstiek waarbij het geleerde toegepast is in de praktijk.

Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Bespreken van specifiek (onderscheidende) kenmerken of betekenissen van begrippen als (hoog)begaafdheid, hoogintelligent, talentvol, excellentie, slim en meervoudige intelligentie.
  • Uitleg en samenstelling van de meest voorkomende achterliggende theorieën en modellen rondom hoogbegaafdheid en mindset van kinderen.
  • Consequenties van achterliggende theorieën voor het herkennen en stimuleren van kinderen die (kunnen) functioneren op begaafd niveau en deze kenmerken kunnen vertalen naar observeerbaar gedrag.
  • Het voeren van een diagnostisch gesprek met een (vermoedelijk) hoogbegaafde leerling, om zo de onderwijsbehoeften te achterhalen.
  • Het herkennen van kenmerken van (hoog)begaafdheid en de mogelijkheden en valkuilen van diagnostiek en behandeling bij deze doelgroep.
  • Casuïstiek, interpretatie en handelingsgerichte advisering. 

Na afloop van de training:

Na afloop ben je op de hoogte van de bovenstaande achterliggende theorieën rondom hoogbegaafdheid. Dit zijn de modellen van o.a. Gardner, Sternberg, Kuijpers, Heller en Dweck. Ook ben je in staat een diagnostisch gesprek te voeren met een (vermoedelijk) hoogbegaafde leerling, om de onderwijsbehoeften te achterhalen en dit te kunnen implementeren in dyslexie-onderzoek en behandeling. Je leert om responsieve vragen te stellen zonder interpretaties en je oefent met doorvraagtechnieken bij leesdiagnostiek. Daarnaast ken je de specifieke aandachtspunten van kinderen met dyslexie in combinatie met kenmerken van hoogbegaafdheid, om zo de mogelijkheden en valkuilen bij de diagnostiek en behandeling van deze doelgroep te kunnen herkennen en gebruiken.

Data 

  • Dagdeel 1: Woensdag 7 december van 09.00 – 13.00 uur 
  • Dagdeel 2: Woensdag 11 januari van 09.00 – 13.00 uur

Deze cursus bestaat uit 2 dagdelen met 8 lesuren. Let op! Het is van belang dat je minstens 90% van de contacturen aanwezig bent om recht te hebben op het certificaat.

Doelgroep

  • Orthopedagogen, psychologen of dyslexieprofessionals

Accreditatiepunten

K&J/OG herregistratie 8 punten
K&J/OG opleiding – behandeling 4 punten
K&J/OG opleiding – diagnostiek 4 punten

De accreditatiepunten gelden ook voor het SKJ en NVO.

In company

Deze cursus kan ook in-company verzorgd worden. Wil je meer weten over deze mogelijkheid? Neem dan contact met ons op.

Prijs: € 345.00

Meld je aan

Gegevens deelnemer

Ik meld me aan voor: *
De initialen worden vermeld op het certificaat 
Werkzaam in sector
Indien je hierboven 'Anders' hebt aangevinkt, kun je hier toelichten in welke sector je werkzaam bent

Gegevens ten behoeve van de factuur

Wie betaalt de factuur? *
Ad 1: Als je zelf de factuur betaalt hoef je hieronder alleen je adres, woonplaats en digitale factuuradres in te vullen.
Ad 2 en 3: Als de factuur betaald wordt door de werkgever of anders verzoeken we je álle velden in te vullen. 
Als hier niets wordt ingevuld vermelden wij op de factuur t.a.v. de crediteurenadministratie.
Is het wenselijk om een inkooporder of kostenplaats op de factuur te vermelden? Zo ja, welke?

Type

Training / cursus

Doelgroep

  • Gedragswetenschappers

Sector

PO

Locatie

De training vindt online plaats

Startdatum(s)

Gevalideerd voor

K&J/OG, SKJ en NVO

Academie

Is dit toch niet wat je zocht? Bekijk dan onze andere opleidingen en trainingen.

Naar het overzicht