We gebruiken cookies op onze website.

Rekenen dyscalculie training

Rekenproblemen en dyscalculie

Na het afronden van deze training ben je op de hoogte van actuele ontwikkelingen rondom de diagnostiek en behandeling van rekenproblemen en dyscalculie. Tijdens de training wordt aandacht besteed aan onderzoek naar rekenvaardigheden bij het individuele kind én een goede signalering en gerichte ondersteuning binnen het onderwijs.

Na afloop van de training:

Na afronding van deze training ben je inhoudelijk op de hoogte van het protocol Ernstige Reken Wiskunde problemen en Dyscalculie (ERWD-protocol) en het Protocol Dyscalculie: Diagnostiek voor gedragsdeskundigen (Protocol DDG) en kan je dit in het diagnostisch handelen vorm geven.

Hiernaast ben je in staat een diagnostisch rekengesprek te voeren met een kind met rekenproblemen, om zo de onderwijsbehoeften van het kind te achterhalen.

Ook ben je na afloop in staat om rekenonderzoek en dyscalculie-onderzoek uit te voeren en bij de meest voorkomende problemen een adequaat advies te geven wat betreft de benodigde begeleiding en/of behandeling. Afsluitend ben je op de hoogte van de doelen 1F/1S en kan je een verantwoorde keuze maken in de keuze voor een eigen leerlijn voor het kind.

De eindtoetsing zal plaatsvinden in de vorm van mondelinge of schriftelijke casuïstiek waarbij het geleerde toegepast is in de praktijk.

Doelgroep

  • Orthopedagoog, psycholoog of dyslexieprofessional

Data

  • Dagdeel 1: Woensdag 11 januari 2023 van 14.00 – 17.00
  • Dagdeel 2: Woensdag 18 januari 2023 van 14.00 – 17.00
  • Dagdeel 3: Woensdag 25 januari 2023 van 14.00 – 17.00
  • Dagdeel 4: Woensdag 1 februari 2023 van 14.00 – 17.00

Deze cursus bestaat uit 4 dagen met 12 lesurenLet op! Algehele aanwezigheid is verplicht om recht te hebben op het certificaat.

Accreditatiepunten

  • K&J/OG herregistratie 11 punten
  • K&J/OG opleiding – behandeling 4 punten 
  • K&J/OG opleiding – diagnostiek 7 punten
  • K&J/OG opleiding – extra literatuurstudie 11 punten

De accreditatiepunten gelden ook voor het SKJ en NVO.

In company

Deze cursus kan ook in-company verzorgd worden. Wil je meer weten over deze mogelijkheid? Neem dan contact met ons op.

Prijs: € 475.00

Meld je aan

Gegevens deelnemer

Ik meld me aan voor: *
De initialen worden vermeld op het certificaat 
Werkzaam in sector
Indien je hierboven 'Anders' hebt aangevinkt, kun je hier toelichten in welke sector je werkzaam bent

Gegevens ten behoeve van de factuur

Wie betaalt de factuur? *
Ad 1: Als je zelf de factuur betaalt hoef je hieronder alleen je adres, woonplaats en digitale factuuradres in te vullen.
Ad 2 en 3: Als de factuur betaald wordt door de werkgever of anders verzoeken we je álle velden in te vullen. 
Als hier niets wordt ingevuld vermelden wij op de factuur t.a.v. de crediteurenadministratie.
Is het wenselijk om een inkooporder of kostenplaats op de factuur te vermelden? Zo ja, welke?

Type

Training / cursus

Doelgroep

  • Gedragswetenschappers

Sector

PO

Duur

4 dagdelen; 12 lesuren

Locatie

Deze training vindt online plaats

Startdatum(s)

Gevalideerd voor

K&J/OG, SKJ en NVO

Academie

Is dit toch niet wat je zocht? Bekijk dan onze andere opleidingen en trainingen.

Naar het overzicht