jonge kind spelletje spelling

Training voor onderwijsassistenten in groep 1,2

Deze training is afgestemd op de onderwijsassistent in de groepen 1,2 en 3 waarbij expliciet wordt ingezoomd op de specifieke belevingswereld van het jonge kind en spel(begeleiding).

Rol en inzet van onderwijsassistent voor kleuters

Op veel basisscholen wordt er naast de leraar, gewerkt met onderwijsassistenten in de groepen 1-2 (3). Het is belangrijk dat de werkwijze van deze onderwijsassistenten aansluit bij de specifieke onderwijsbehoefte van kleuters. 
Basale kennis rondom de kleuterontwikkeling is daarbij belangrijk. Denk hierbij aan kennis over spelontwikkeling, ontwikkelingslijnen en kennis over specifieke interactievaardigheden. Bovendien is het organiseren van een rijke, uitdagende leeromgeving voorwaarde voor jonge kinderen om tot leren te komen.  

Van de onderwijsassistent vraagt dit inzicht in de ontwikkeling van jonge kinderen:

Inhoud van de training, verdeeld over 6 dagdelen:

  • De specifieke belevingswereld van het jonge kind: ontwikkelingspsychologie, leerpsychologie en Pedagogiek van het jonge kind.
  • Spel en spelbegeleiding: de rol van de onderwijsassistent, observeren en handelen door de onderwijsassistent leraar en de rol van spel bij de cognitieve ontwikkeling.
  • Thematisch werken en de speel-leeromgeving.
  • Taalontwikkeling en beginnende geletterdheid.
  • Spel, beweging en de sensomotorische ontwikkeling.
  • Observeren en volgen: OHGW.

Het verbeteren van de eigen praktijk is het uitgangspunt. Tijdens de bijeenkomsten is er dan ook behalve kennisoverdracht ruimte voor opdrachten, toepassing en uitwisseling. Aan de deelnemers wordt gevraagd om gedurende de nascholing opdrachten in de eigen groep uit te voeren.

Na afloop van de training

Zijn de deelnemers beter in staat om samen met de leraar de leerlingen van de groep zo optimaal mogelijk te begeleiden. Onderwijsassistenten die niet veel ervaring hebben met kleuters zullen zich na deze cursus competent voelen om te werken met jonge kinderen in groep 1 en 2 van de basisschool.

Locatie en data

De start van de training zal waarschijnlijk in het najaar van 2023 plaatsvinden. De datum 12 september is nog NIET DEFINITIEF. Neem bij interesse contact met ons op.
Ook kan de training voor een groep onderwijsassistenten binnen een bestuur worden gegeven. Neem voor meer informatie contact op met Mia Versteegen 

Type

Training / cursus

Sector

PO

Duur

6 dagdelen

Startdatum(s)

Docenten

Prijs: €

Meld je aan

Gegevens deelnemer

Ik meld me aan voor: *
De initialen worden vermeld op het certificaat 
Werkzaam in sector
Indien je hierboven 'Anders' hebt aangevinkt, kun je hier toelichten in welke sector je werkzaam bent

Gegevens ten behoeve van de factuur

Wie betaalt de factuur? *
Ad 1: Als je zelf de factuur betaalt hoef je hieronder alleen je adres, woonplaats en digitale factuuradres in te vullen.
Ad 2 en 3: Als de factuur betaald wordt door de werkgever of anders verzoeken we je álle velden in te vullen. 
Als hier niets wordt ingevuld vermelden wij op de factuur t.a.v. de crediteurenadministratie.
Is het wenselijk om een inkooporder of kostenplaats op de factuur te vermelden? Zo ja, welke?

Type

Training / cursus

Sector

PO

Duur

6 dagdelen

Startdatum(s)

Academie

Is dit toch niet wat je zocht? Bekijk dan onze andere opleidingen en trainingen.

Naar het overzicht