jonge kind geletterdheid

Training voor onderwijsassistenten in groep 1,2

Direct aanmelden

Deze training is afgestemd op de onderwijsassistent en/of leraarondersteuner in de groepen 1 en 2 waarbij expliciet wordt ingezoomd op de specifieke belevingswereld van het jonge kind en spel(begeleiding).

Rol en inzet van onderwijsassistent / leraarondersteuner voor jonge kinderen

Op veel basisscholen wordt er naast de leraar, gewerkt met onderwijsassistenten en/of leraarondersteuners in de groepen 1-2. Het is belangrijk dat de werkwijze van deze onderwijsassistenten/leraarondersteuners aansluit bij de specifieke onderwijsbehoefte van het jonge kind. 
Basale kennis rondom de ontwikkeling van het jonge kind is daarbij belangrijk. Denk hierbij aan kennis over spelontwikkeling, ontwikkelingslijnen en kennis over specifieke interactievaardigheden. Bovendien is het organiseren van een rijke, uitdagende leeromgeving voorwaarde voor jonge kinderen om tot leren te komen.  

Van de onderwijsassistent /leraarondersteuner vraagt dit inzicht in de ontwikkeling van jonge kinderen:

Inhoud van de training, verdeeld over 6 bijeenkomsten van 3 uur:

 • De specifieke belevingswereld van het jonge kind en de rijke leeromgeving
 • Thematisch werken en de speel-leeromgeving.
 • Een rijk taalaanbod en de speel-leeromgeving (2 bijeenkomsten) 
 • Meertalige kinderen en/of NT2 leerlingen.
 • Spel en spelbegeleiding: van observeren naar handelen bij bijvoorbeeld de fasen van het spel, welke interventies kan je inzetten en hoe speel je mee.

Het vergroten van je kennis en verbeteren van je eigen handelen in de praktijk is het uitgangspunt. Tijdens de bijeenkomsten is er dan ook behalve kennisoverdracht ruimte voor opdrachten, toepassing en uitwisseling. Aan de deelnemers wordt gevraagd om gedurende de nascholing opdrachten in de eigen groep uit te voeren.

Data en locatie: 

De training vindt plaats op onze locatie in Zoetermeer van 16.00 – 19.00 uur. Tijdens de opleidingsbijeenkomsten wordt een lichte maaltijd geserveerd.

 • Donderdag 18 januari 2024 
 • Dinsdag 13 februari 2024
 • Woensdag 13 maart 2024
 • Dinsdag 9 april 2024
 • Donderdag 23 mei 2024
 • Woensdag 19 juni 2024

Na afloop van de training

Zijn de deelnemers beter in staat om samen met de leraar de leerlingen van de groep zo optimaal mogelijk te begeleiden. Onderwijsassistenten en/of leraarondersteuners die niet veel ervaring hebben met kleuters zullen zich na deze cursus competent voelen om te werken met jonge kinderen in groep 1 en 2 van de basisschool.

Op maat binnen een bestuur

Ook kan de training voor een groep onderwijsassistenten binnen een bestuur worden gegeven. Neem voor meer informatie contact op met Mia Versteegen.

Type

Training / cursus

Doelgroep

 • onderwijsassistenten/leraarondersteuners

Sector

PO

Duur

6 dagdelen

Locatie

Zoetermeer

Startdatum(s)

Prijs: € 1.050,-

Meld je aan

Jouw gegevens

De initialen worden vermeld op het certificaat 
Werkzaam in sector
Indien je hierboven 'Anders' hebt aangevinkt, kun je hier toelichten in welke sector je werkzaam bent

Gegevens ten behoeve van de factuur

Wie betaalt de factuur? *
Ad 1: Als je zelf de factuur betaalt hoef je hieronder alleen je adres, woonplaats en digitale factuuradres in te vullen.
Ad 2 en 3: Als de factuur betaald wordt door de werkgever of anders verzoeken we je álle velden in te vullen. 
Als hier niets wordt ingevuld vermelden wij op de factuur t.a.v. de crediteurenadministratie.
Is het wenselijk om een inkooporder of kostenplaats op de factuur te vermelden? Zo ja, welke?
Direct aanmelden

Type

Training / cursus

Doelgroep

 • onderwijsassistenten/leraarondersteuners

Sector

PO

Duur

6 dagdelen

Locatie

Zoetermeer

Startdatum(s)

Prijs: € 1.050,-

Academie

Is dit toch niet wat je zocht? Bekijk dan onze andere opleidingen en trainingen.

Naar het overzicht