Diensten

Diensten

Thema
Leerlingzorg

Diagnostisch onderzoek

Heeft jouw leerling/kind moeite met studeren of leren? Of juist met sociale situaties? Door diagnostisch onderzoek kunnen we kijken naar wat het kind nodig heeft.
Diagnostisch onderzoek
Effectief lesgeven en begeleiden

Impact op Leren

Wat maakt een goede leraar en wanneer heb je als leraar Impact op het leren van je leerlingen?
Kanjertraining
Dienst

EDUtheek

De EDUtheek is een uitleenservice waar lesmaterialen te leen zijn.

Edutheek leskist
Effectief lesgeven en begeleiden

Ouderbetrokkenheid

Leerlingen met betrokken ouders doen het beter doen op school, zowel qua leerprestaties als gedrag en sociale vaardigheid.
Ouderbetrokkenheid