In verbinding blijven met

Klassecontact

KlasseContact zorgt via een mobiele of vaste verbinding dat zieke kinderen met school en klasgenoten worden verbonden. Dankzij deze techniek kunnen zieke leerlingen blijven meedoen aan de lessen. Zelfs een vraag stellen is mogelijk, door virtueel ‘een vinger op te steken’.

KlasseContact maakt het mogelijk om tijdens de lessen en ook in de pauze of buiten schooltijd contact te houden met klasgenoten. Dat is voor de zieke leerling van groot belang. Ze voelen zich verbonden met hun klasgenoten en lopen minder leerachterstand op.

Beoordeling en begeleiding

Wij beoordelen de aanvragen voor een KPN KlasseContact. Hierbij bekijken we of het kind gebaat zou zijn bij de inzet hiervan. Daarnaast bieden we, in samenwerking met KPN, begeleiding bij het werken met een KPN KlasseContact: van plaatsing en monitoring tot evaluatie.

Werkwijze

1801 doet een uitgebreide intake en betrekt daarbij altijd kind, ouders, school en liefst ook behandelaars en bijvoorbeeld de leerplichtambtenaar. We stellen in overleg vast hoe het kind het beste geholpen kan worden en we zorgen ervoor dat alle neuzen dezelfde kant op staan.

We bekijken wat er nodig is om langdurig zieke leerlingen binnen het leerproces van de klas te houden. Zo bepalen we samen of een kind naar school kan en zo ja, hoeveel. We bespreken ook welke begeleiding er nodig is en of een kind gebaat is bij digitale hulpmiddelen als online lesprogramma’s of KlasseContact.

Gedurende het proces coachen, monitoren en evalueren we met de school, omdat de school altijd eindverantwoordelijk blijft.

Kijk hier voor meer informatie over het aanvraagproces van KPN KlasseContact.

Heb je vragen?

Heb je een vraag over KlasseContact of onderwijsondersteuning voor zieke leerlingen? Vul het contactformulier in.