Assessments voor leraren

Professionele ontwikkeling is niet alleen van groot belang voor schoolleiders maar zeker ook voor leraren in het onderwijs. Ter ondersteuning in hun ontwikkeling kan een assessment geschikt zijn. Een leraren assessment kan worden ingezet voor leraren die willen leren en zichzelf verder willen ontwikkelen, bij benoemingsrondes (LC/LD), maar ook bij leraren die ergens tegenaan lopen in hun werk. Afhankelijk van de vraag wordt de inhoud van het assessment bepaald.

1801 biedt onder andere de volgende leraren assessments:

  • Selectie-assessment voor LC/LD-docenten in het vo
  • Ontwikkelassessment voor LB/LC/LD-docenten in het vo
  • Ontwikkelassessment voor leerkrachten in het po

Selectie-assessment LC/LD-docenten vo 

Om er zeker van te kunnen zijn dat je de juiste beslissing neemt in een benoemingsronde voor LC- of LD-docenten kan een selectie-assessment worden ingezet. Aan de hand van zo’n selectie-assessment  kan nagegaan worden of iemand beschikt over de benodigde talenten, competenties en motivatie die past bij de functie van LC- of LD-docent. Doorgaans bestaat dit assessment uit persoonlijkheidsvragenlijsten, motivatietesten, capaciteiten- en intelligentietesten, een interview en simulatie(s). Het resultaat is een duidelijk persoonlijkheidsprofiel, inzicht in persoonlijke kwaliteiten en leerpunten en een onderbouwd advies over de benoembaarheid van de docent voor de openstaande functie.

Ontwikkelassessment LB/LC/LD vo

Waar een selectie-assessment is bedoeld om een beoordeling over iemands benoembaarheid te krijgen, worden ontwikkelassessments ingezet bij vragen over doorgroei en loopbaanontwikkeling. Docenten LB/LC/LD die zichzelf graag willen ontwikkelen, kunnen met een ontwikkelassessment inzicht krijgen in hun persoonlijkheidsprofiel, kwaliteiten en leerpunten. Het rapport bevat concrete adviezen en tips hoe de docent zich verder kan ontwikkelen. 

Ontwikkelassessment leerkracht po

Een dergelijk assessment bestaat doorgaans uit twee onderdelen: een praktijk assessment en een psychologisch onderzoek. Hoe de leerkracht de bekwaamheidscompetenties (SBL competenties) in de praktijk brengt wordt onderzocht door een praktijkassessor die in de eigen klas van de leerkracht een of meerdere lessen observeert. Het psychologisch onderzoek wordt uitgevoerd door een van onze psychologen. Hiermee wordt o.a. in kaart gebracht wat iemands persoonlijkheidskenmerken, drijfveren en capaciteiten zijn.

De combinatie van een praktijk assessment en een psychologisch onderzoek maakt het mogelijk om de bekwaamheidscompetenties valide en betrouwbaar in beeld te brengen, een niveaubepaling te geven en inzicht te verschaffen in iemands persoonlijke kwaliteiten en leerpunten. Het rapport bevat een advies over de leerbaarheid van de leerkracht en concrete ontwikkeladviezen.

Meer lezen?

In onze kennisbank vind je inspirerende artikelen, interviews, blogs, spreekbeurtpakketten en nog veel meer.

Naar de Kennisbank