Effectief lesgeven en begeleiden

Passend onderwijs begint met effectief lesgeven in de klas. Leraren en docenten hebben immers de grootste impact op het leren van leerlingen en studenten. Als leraar of docent kun jij dus echt het verschil maken door de goede dingen goed te doen. Dat klinkt simpel, maar hoe doe je dat: effectief lesgeven? Wat werkt? Hoe ga je om met lastige situaties,  hoe zorg je dat je de regie houdt en dat leerlingen en studenten optimaal leren?  

1801 jeugd & onderwijsadvies adviseert, ondersteunt, inspireert en coacht leraren en docenten zoals jij. Wij koppelen wetenschap aan de onderwijspraktijk en reiken inhoudelijke programma’s, bewezen methodes, nieuwe inzichten en praktische handvatten aan. Hiermee kun jij als leraar de juiste keuzes maken om effectief les te geven. En sta je met nog meer plezier en maximale impact voor de klas! 

Dienst

Formatief evalueren (mbo)

Met formatief werken krijg je een beeld van het leerproces van de student waarmee je je eigen handelen kunt bijstellen.

Formatief evalueren
Dienst

Impact op Leren

Wat maakt een goede leraar en wanneer heb je als leraar Impact op het leren van je leerlingen?

Impact op Leren
Dienst

Kwaliteit van het primaire proces

Met vrij eenvoudige aanpassingen kun je de kwaliteit van het primaire proces op jouw school al snel verhogen. Waar kun je concreet aan denken?
Kwaliteit van het primaire proces
Dienst

Ouderbetrokkenheid

Leerlingen met betrokken ouders doen het beter doen op school, zowel qua leerprestaties als gedrag en sociale vaardigheid.
Ouderbetrokkenheid
Dienst

Goed rekenonderwijs

Rekenen is een belangrijk vak. Het is altijd goed om te kijken of het rekenonderwijs op jouw school nog beter kan.
Goed rekenenonderwijs
Dienst

EDUtheek

De EDUtheek is een uitleenservice waar lesmaterialen te leen zijn.

Edutheek leskist
Dienst

Basis op orde

Het traject ‘Basis op orde’ is bedoeld voor scholen die taal- en rekenopbrengsten willen realiseren die passend zijn bij de ambities van de schoo...

Ouderbetrokkenheid

Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.