Leergang curriculumexpert in het mbo

De leergang curriculumexpert in het mbo is bedoeld voor díe docenten die aanjager willen zijn in het onderwijs, die gedreven zijn en talent hebben om onderwijs te ontwikkelen, die teamoverstijgend nieuwe opleidingen en KD’s willen inrichten.

In deze leergang staat het ontwerpen, implementeren en evalueren van toekomstbestendig onderwijs centraal. De leergang laat deelnemers met een helicopterview naar het onderwijs kijken en het hele curriculum overzien. Vooraf en gedurende deze leergang verbinden wij de visie van het ROC op het onderwijs aan het (her)ontwerpen van curricula. De bijeenkomsten en het daadwerkelijk (her)ontwerpen zorgen voor een gedegen onderlegd curriculum, passend bij de visie, die een daadwerkelijk duurzame bijdrage levert aan het onderwijs.

De leerroute beslaat scholings/werkbijeenkomsten, zelfstudie en praktijk, online begeleiding en online workshops. In zeven blokken wordt op basis van het ADDIE-model en de ontwerptrechter toegewerkt naar een (her)ontworpen onderwijseenheid. Hierbij hanteren wij de volgende succescriteria:

 • Aansluiting bij strategisch beleid, visie, ontwerpprincipes ROC en opleiding
 • Vernieuwend karakter – eigentijds, toekomstbestendig onderwijs
 • Betrokkenheid en draagvlak stakeholders (studenten, werkveld, docenten)
 • Toepassing wetenschappelijke inzichten – onderwijskundige eisen
 • Aantoonbare positieve impact op het leren van studenten
 • Duidelijke aanbevelingen voor verdere ontwikkeling, implementatie, evaluatie en borging

Alle deelnemers gaan parallel aan de scholingsbijeenkomsten aan de slag met het (her)ontwerpen van een eigen onderwijseenheid. Hiermee wordt de aangereikte kennis en vaardigheden van de leergang één op één toegepast in de eigen praktijk. Wij geloven dat het echte leren plaatsvindt in de wisselwerking tussen theoretische kennis en praktijk. Scholing is een katalysator in het leren, maar de toepassing in de praktijk en de realisatie van veranderingen maakt het verschil.

Afbeelding
Workshops curriculumexpert mbo

Tijdens deze leergang maken wij gebruik van evidence-informed theorieën over effectief onderwijs en gebruiken wij de nieuwste inzichten op het gebied van project- verander- en transitiemanagement, leiderschap en het creëren van een professionele leercultuur (zoals Dochy, Fullan, Dufour en Thiecke en van Leeuwen).. Wij werken met vaste, ervaren mbo-trainers die bekend zijn met het onderwijs in het mbo, de persoonlijke leerdoelen van de deelnemers kennen en maatwerk leveren op basis van de visie van het ROC en de wensen van de deelnemers.

Maatwerk

Deze vorm van scholing is geen standaardtraject, maar altijd maatwerk. We (her)ontwerpen de scholing zo dat het aansluit bij de specifieke invulling van de onderwijskundig leiders en leerdoelen van de beoogde leiders en bij de logistieke mogelijkheden en wensen van de betreffende MBO-instelling.

Dit scholingstraject bieden we in-company aan. Een docent kan zich niet individueel inschrijven.

Ook handig om te weten

 • Doelgroep: LB, LC en LD docenten in het mbo
 • Duur: 10 dagdelen, 4 onderwijsperiodes
 • Locatie: op locatie ROC
 • Studiebelastingsuren (SBU): 160
 • Locatie: op locatie ROC

Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.

Bekijk al onze mensen

Meer lezen?

In onze kennisbank vind je inspirerende artikelen, interviews, blogs, spreekbeurtpakketten en nog veel meer.

Naar de Kennisbank