Burgerschap
Maak leerlingen mondige burgers met

Burgerschap

Primair onderwijs, voortgezet onderwijs
Het is belangrijk dat scholen vaardigheden leren die kinderen nodig hebben om te kunnen deelnemen aan de maatschappij. In onze democratische rechtsstaat is het essentieel dat we onze normen en waarden behouden. Zoals leren over de vrijheid van meningsuiting en openstaan voor verschillen tussen mensen. Scholen hebben de ruimte om zelf invulling te geven aan actief burgerschap en sociale integratie. Hoe geef jij invulling aan burgerschap op jouw school?

Wat is burgerschap? 

Burgerschap is een schoolvak waarin leerlingen sociale en maatschappelijke competenties leren. Burgerschapsvorming brengt kinderen en jongeren de juiste kennis, vaardigheden en houding bij die ze nodig hebben om nu en later actief te kunnen meedoen in onze samenleving.

Burgerschapsvorming: jij bent het voorbeeld 

De school is een oefenplaats waar leerlingen elkaar ontmoeten en leren om geïnteresseerd te zijn in anderen. De leraar geeft het goede voorbeeld bij het in praktijk brengen van burgerschapsdoelen. Vooral waar het gaat om gelijkwaardigheid tussen mensen, het betrekken en motiveren van leerlingen, het ingaan op actuele gebeurtenissen en incidenten binnen en buiten de school. Daarnaast onderhoudt de leraar contacten met de ouders en eventueel met instanties in de schoolomgeving. Hoe laat jij als leraar leerlingen leren over burgerschap, op jouw school? 

1801 helpt je burgerschapsonderwijs vorm te geven 

In een aantal preventieve programma’s of aanpakken van 1801, zoals De Vreedzame School, Kwink of Kanjertraining, is burgerschapsonderwijs al ondergebracht. Uiteraard is er meer mogelijk. We kijken graag samen met jou hoe je burgerschapsonderwijs doelgericht en samenhangend kunt vormgeven op jouw school. Kinderen hebben ‘hoop en perspectief, optimisme en levenslust’ nodig en daar dragen wij graag een steentje aan bij!

Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.

Meer lezen?

In onze kennisbank vind je inspirerende artikelen, interviews, blogs, spreekbeurtpakketten en nog veel meer.

Naar de Kennisbank