Impact op Gedrag
Creëer een fijn leef- en leerklimaat met

Impact op Gedrag

Primair onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo

Als school wil je dat leerlingen later terugkijken op een mooie schooltijd, waarin ze veel geleerd hebben én levenslessen hebben opgedaan. Maar welk fundament en welke bouwstenen heb je nodig om het leef- en daarmee het leerklimaat binnen jouw school te versterken? Hoe zorg je mét elkaar voor meer impact op gedrag, gedeelde verantwoordelijkheid en sociale veiligheid? En wat vraagt dit van alle betrokkenen? 
Met het programma Impact op Gedrag van 1801 jeugd & onderwijsadvies kun je op jouw school een fijn leef- en leerklimaat creëren voor leerlingen én leraren, met ruimte en aandacht voor verschillen.

Het modulaire programma Impact op Gedrag van 1801 bestaat uit een combinatie van teamscholing, teamleren en werken met een gedragsteam. De teamscholing start met een Visiedag, waarop we samen de pedagogische visie vaststellen en kijken welke elementen een rol spelen bij het versterken van een veilig, stimulerend en tevens open en respectvol leefklimaat binnen de eigen school.  
Wanneer de visie al staat, beginnen we de teamscholing met een Startdag. We kijken dan vanuit de visie naar wat er nodig is om de vertaalslag te maken naar de praktijk van alledag.  

Impact op Gedrag kan helemaal op maat worden ingericht. Na de Startdag kan jouw school één of meerdere modules kiezen, waarmee jullie aan de slag willen:   

 • Systemen sociaal-emotionele ontwikkeling 
 • Communicatie met ouders 
 • Professionele cultuur 
 • Verdieping gedrag 
 • Executieve functies 
 • Eventueel een ander thema, bijvoorbeeld burgerschap, traumasensitief onderwijs en/of kansengelijkheid 

Impact op Gedrag bij 1801 

Samen werken aan een schoolklimaat waar leerlingen zich prettig voelen, zodat zij zich in alle opzichten optimaal kunnen ontwikkelen. Dat is wat wij van 1801 het liefst willen voor álle leerlingen. Met Impact op Gedrag versterk je het leef- een leerklimaat op jouw school. Dankzij de modulaire opbouw kan jouw team gericht aandacht besteden aan die elementen die écht het verschil maken in een veilig pedagogisch leerklimaat. Wil jij ook het verschil maken op jouw school? Wij helpen je graag. 

Download de brochure

Download de brochure Impact op Gedrag.

Impact op Gedrag

een fijn leerklimaat Impact op Gedrag

Wil je meer informatie over het modulaire programma Impact op Gedrag? Neem contact met ons op.

NPO en Masterplan

Impact op Gedrag kan worden ingezet voor het bereiken van doelstellingen in relatie tot de menukaart van het NPO onderwijs en het Masterplan Basisvaardigheden. 
Impact op Gedrag heeft betrekking op onderstaande interventies uit de menukaart NPO:

 • interventies gericht op het welbevinden van leerlingen (door te werken aan een sterk leef- en leerklimaat binnen de school) 
 • feedback
 • leren van en met medeleerlingen
 • executieve functies

Impact op Gedrag heeft betrekking op onderstaande interventies uit het Masterplan Basisvaardigheden

 • professionalisering en ontwikkeling
 • ken je leerling
 • burgerschap

Heb je hulp nodig? We denken graag met je mee van analyse naar beredeneerd plan, uitvoering en evaluatie. Neem contact op met je accountmanager of met Anneke Jehee.

Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.

Bekijk al onze mensen

Meer lezen?

In onze kennisbank vind je inspirerende artikelen, interviews, blogs, spreekbeurtpakketten en nog veel meer.

Naar de Kennisbank