Aanmelden

Heb je een vraag over (het gebruik van) Letterlicht? Hieronder vind je de veelgestelde vragen. 

Vragen over toegang

Inloggegevens

Ouders loggen in met het e-mailadres bekend bij Marant Behandelpraktijk. Kinderen loggen in met de volgende inlognaam:

voornaamachternaamgeboortedatum@letterlicht.com
Let op: de geboortedatum 01-03-2014 schrijf je als jjjjmmdd: 20140301

Kind weet het wachtwoord niet meer

Via wachtwoord vergeten ontvang je een nieuw wachtwoord na het invullen van het e-mailadres of de gebruikersnaam voor het gebruik van Letterlicht. Wanneer het kind een gebruikersnaam invult, wordt er een nieuw wachtwoord naar het e-mailadres van ouders gestuurd. Dit is het e-mailadres dat bij ouder 1 staat ingevuld.

Ouder / leerkracht / intern begeleider weet het wachtwoord niet meer

Via wachtwoord vergeten ontvang je een nieuw wachtwoord na het invullen van het e-mailadres of de gebruikersnaam voor het gebruik van Letterlicht.

Hoe verander ik mijn wachtwoord?

Door opnieuw een wachtwoord aan te vragen via wachtwoord vergeten.

Vragen over ondersteuning en instellingen

Ik kan niet inloggen

Probeer de website te openen via Google Chrome of Firefox of neem contact op met de ServiceDesk (je vindt de contactgegevens onderaan deze pagina).

Ik heb geen e-mailadres

In dat geval maakt Letterlicht jouw inlognaam aan. Dat gaat zo:

voornaamtussenvoegselachternaamgeboortedatum@letterlicht.com
Let op: eerste geboortejaar, dan de maand en dan de dag!

Dus Eva van den Berg geboren op 1 februari 1900 wordt:
evavandenberg19000201@letterlicht.com

De website werkt niet

Probeer de website te openen via Google Chrome of Firefox. Neem bij een storing neem contact op met de Servicedesk. De contactgegevens staan onderaan deze pagina.

Werkt Letterlicht ook op een Apple/MAC apparaat?

Letterlicht is webbased en werkt dus ook op een Apple-computer.

Werkt Letterlicht ook op een tablet of Android apparaat?

Letterlicht is webbased en werkt dus ook op een tablet of Android apparaat.

Waar kan ik als ouder of school terecht met vragen over Letterlicht?

De Servicedesk is het aanspreekpunt voor:

– Technische problemen
– Functionele vragen
– Wijzigingen in personalia

Voor contactgegevens van de Servicedesk zie onderaan deze pagina.

Internet

Het kind heeft thuis geen internet

Behandeling kan niet met behulp van Letterlicht worden uitgevoerd.

Ik kan geen verbinding maken met internet, bijvoorbeeld op scholen in een buitengebied of vlakbij de grens

Wanneer er geen internetverbinding mogelijk is via Mifi, Wifi of Hotspot, is verbinding met Letterlicht niet mogelijk.

Vragen over gebruik

Ik klik op de oefening, maar ik kan niet oefenen

Controleer of je ingelogd bent via het kinderdashboard, want via het kinderdashboard kun je de oefeningen openen. Wanneer je wél bent ingelogd via het kinderdashboard kan het zijn dat de oefening al een keer is gedaan. De oefeningen ‘stappenplan’, ‘stappenplan klankgroepen’ en ‘luisteren’ kunnen namelijk maar één keer worden gedaan en zullen daarna grijs kleuren, waarna je er niet meer op kunt klikken.

Hoe open ik het logboek?

Op het ouderdashboard zie je onder ‘logs’ de laatste vier logboeken. Het nieuwste logboek staat bovenaan. Klik erop om het logboek te lezen.

Waar kan ik het huiswerk vinden?

Op het ouderdashboard zie je onder ‘mijn oefeningen’ de opdrachten binnen Letterlicht voor de aankomende week staan. Deze kun je via het kinderdashboard openen.

Kan ik het logboek opslaan/downloaden?

Ja. Open het logboek in het ouderdashboard. Klik op het icoon download PDF om het logboek als PDF-bestand op te slaan op je computer. Het bestand komt dan in de map ‘downloads’ terecht.

Hoe plaats ik een reactie in het logboek?

Open het logboek in het ouderdashboard. Onderaan het logboek zie je de optie reactie. Hier kun je een reactie schrijven aan de behandelaar. Hierin kun je aangeven hoe het oefenen is gegaan en kun je vragen stellen. Klik op het icoon verstuur om de reactie te verzenden.

Wanneer wordt er een stempel verdiend?

Er zijn 4 verschillende oefeningen beschikbaar op Letterlicht (de behandelaar bepaalt per week wat er wordt klaargezet). Het verschilt per oefening hoe vaak deze gemaakt dient te worden voor het verdienen van een stempel:

  • Stappenplan, stappenplan klankgroepen en luisteren: deze oefeningen kunnen maar één keer gedaan worden en worden daarna grijs. De oefeningen kunnen dan niet meer worden aangeklikt.
  • Flitsoefening: deze oefening moet 5x gedaan worden om een stempel te behalen. De oefening kan echter onbeperkt gedaan worden.
  • Woordrijen: deze oefening telt niet mee voor het behalen van een stempel. Hiermee kan je echter kijken hoelang er wordt gedaan over het lezen van de woordrijen en of het aan het einde van de week sneller gaat.

Bij het stappenplan voor meer klankgroepen worden stap 2 (verdelen in klankgroepen) en stap 3 (symbolen selecteren) niet meer gecontroleerd. Hoe komt dit?

Het is uiteindelijk de bedoeling dat jouw kind de woorden juist kan opschrijven zonder het gehele stappenplan te doorlopen. Vanaf behandeling 46 kan jouw kind de spellingregels al zo goed toepassen dat we de ondersteunende stappen uit het stappenplan willen verminderen.

Privacy

Vragen m.b.t. de privacy van de gegevens van hun kind.

Ouders of school kunnen contact opnemen met de Servicedesk (zie onderaan de pagina voor de contactgegevens). Zij kunnen eventuele vragen van ouders en/of school m.b.t. de privacy van de gegevens van het kind beantwoorden.

Hoe lang kunnen ouders nog inloggen in Letterlicht na afronding van de behandeling?

Ouders en school kunnen tot twee weken na het eindgesprek inloggen in Letterlicht. De behandelaar vult de inlog-einddatum in bij het eindgesprek.

Wie doet wat?

Hoe is de mix tussen werken op de tablet en werken op papier?

Het unieke digitale behandelprotocol van Letterlicht is uitgangspunt in het traject. De behandelaar kan variëren met de werk- en oefenvormen: via de tablet of op papier. Hoe ze dat doet, hangt van de behandeldoelen van het individuele kind.

Mijn kind heeft een nieuwe leerkracht en/of intern begeleider, hoe krijgt de leerkracht en/of intern begeleider toegang tot Letterlicht?

Je kunt het e-mailadres van de leerkracht en/of Intern begeleider doorgeven aan de behandelaar. De behandelaar zorgt voor een inlogaccount.

Overige vragen

Staat jouw vraag niet bij onze veel gestelde vragen? Of heb je suggesties? Laat het onze Servicedesk of de behandelaar weten.

e-mail: behandelpraktijk@marant.nl
telefoonnummer: 0481-439327