dyslexiebehandeling

Dyslexiebehandeling

primair onderwijs, voortgezet onderwijs 

Met een dyslexiebehandeling kan jouw kind of leerling met dyslexie beter worden in lezen en spellen. 1801 jeugd & onderwijsadvies biedt dyslexiebehandelingen op maat. Op basis van een niveaubepaling of dyslexieonderzoek stellen we samen met de ouder(s) en school een concreet behandelplan op. Ook maken we duidelijke afspraken wie wat gaat doen in het behandeltraject. Zo vormen we een kring van ondersteuning en helpen we jouw kind of leerling met dyslexie gezamenlijk vooruit! 

Hoe ziet een dyslexiebehandeling eruit? 

Een dyslexiebehandeling vindt (één keer per week op een vast moment) plaats op de school van de leerling met dyslexie of op een locatie in de buurt van de school. Dit heeft als voordelen dat de leerling met dyslexie in zijn of haar eigen, vertrouwde omgeving kan blijven en zo min mogelijk onderwijstijd mist. De behandelaar sluit zoveel mogelijk aan op de behoeften van het kind en zorgt voor een goed contact met ouders en de school. Er wordt gekeken hoe de school de leerling binnen de gebruikte methode het beste kan helpen, bijvoorbeeld door een lager niveau aan te bieden of op een andere manier te oefenen.   

Een dyslexiebehandeling bestaat normaal gesproken uit periodes van drie á vier maanden. De totale behandelduur varieert van één tot anderhalf jaar. Elke periode bestaat uit de volgende onderdelen: 

  • Opstellen van een behandelplan  
  • Opstellen van een handelingsplan 
  • De leerling met dyslexie krijgt elke week een behandelsessie (op school of op locatie) 
  • De leerling maakt samen met zijn/haar ouders wekelijks huiswerkopdrachten voor lezen en/of spellen. 
  • Regelmatig contact met school zorgt ervoor dat het lees- en spellingonderwijs in de klas goed aansluit op de dyslexiebehandeling van de leerling 
  • We doen tussenmetingen om de vorderingen te volgen en sluiten af met een eindmeting en een evaluatieverslag welke worden gedeeld met de school en ouders.

Herhalingsbehandelingen 

Na afloop van het dyslexietraject is het belangrijk dat het kind op school en thuis blijft oefenen en lezen. Als ouders dat wensen kunnen wij ook herhalingsbehandelingen geven. Informeer naar de mogelijkheden bij je behandelaar.

Online dyslexiebehandeling in Rotterdam

1801 start in 2024 Rotterdam met het geven van online dyslexiebehandelingen. Dat wil zeggen dat kinderen in Rotterdam die in aanmerking komen voor een dyslexiebehandeling, bij 1801 'online, en zonder fysieke aanwezigheid van de behandelaar' behandeld kunnen worden. Bewezen is dat het resultaat van de behandeling hetzelfde is als bij een face-to-face behandeling. Lees meer over de online dyslexiebehandeling.

Dyslexiebehandeling van 1801 

Bij 1801 hebben we jarenlange ervaring met dyslexiebehandelingen. We bieden maatwerk en bundelen de krachten met de ouder(s)/verzorger(s) en de school. Door naast lezen en spellen ook oog te hebben voor motivatie, werkhouding en zelfvertrouwen heeft onze dyslexiebehandeling maximale impact. Neem contact met ons op als je op zoek bent naar de meest effectieve dyslexiebehandeling voor jouw kind of leerling met dyslexie! 

Dyslexie Meer weten?

Heb je vragen over het onderzoek, behandeling of wil je meer weten over de wachttijd? Neem rechtstreeks contact op met één van onze collega's van de afdeling planning, of vul het contactformulier in. 

Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.

Meer lezen?

In onze kennisbank vind je inspirerende artikelen, interviews, blogs, spreekbeurtpakketten en nog veel meer.

Naar de Kennisbank