Alexia Groot

Alexia werkt als kinder- en jeugdpsycholoog bij 1801. Ze werkt bij het Team Kind en Jeugd. Scholen kunnen Alexia benaderen voor consultaties en/of onderzoek bij kinderen naar leer- en/of gedragsproblemen. Alexia houdt zich verder bezig met de begeleiding van kinderen met sociaal- emotionele problematiek binnen de BGGZ. Als regiebehandelaar werkt ze tevens samen met behandelaars die kinderen met dyslexie of sociaal-emotionele problematiek begeleiden en denkt ze mee over het behandeltraject. Alexia kan goed luisteren en aansluiten bij anderen.

Alexia werkt met veel plezier samen met kinderen, ouders, scholen en collega's. Ze hoopt in de verschillende aspecten van haar werk steeds een bijdrage te kunnen leveren aan een optimale ontwikkeling van kinderen.

 

Gerelateerd