Dorry Sleutels

Dorry is consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen bij 1801. In deze functie zorgt ze ervoor dat scholen maatwerk realiseren bij het passend maken van het onderwijs aan leerlingen met een chronische of ernstige ziekte. Ook is Dorry verliesbegeleider en werkt ze in de driehoek 'school, ouder, kind' als er sprake is van levend verlies door ziekte of het overlijden van een leerling. Dorry kan goed luisteren, en creatieve en strategische oplossingen bedenken. Ze vindt het fijn om van betekenis te zijn en iets waardevols te kunnen toevoegen. Voor kinderen, ouders en scholen, ook als er pittige problematiek speelt.

Dorry voelt zich helemaal op haar plek in het werk dat ze nu doet. Ook al zijn de vragen rondom passend onderwijs voor (chronisch) zieke leerlingen vaak een moeilijke puzzel voor de leerlingen, hun ouders en scholen. Maar onder de bevlogen en ondernemende begeleiding van Dorry is er is altijd een oplossingsperspectief te vinden.

Gerelateerd