We gebruiken cookies op onze website.

Félice Visser

Félice is dyslexiebehandelaar en diagnost bij 1801. Zij houdt zich bezig met het ondersteunen van leerlingen met dyslexie met behulp van behandelingen en doet daarnaast ook dyslexieonderzoek. In de dyslexiebehandeling worden er extra handvatten gegeven om beter te worden in het lezen en het schrijven. Naast het oefenen met lezen en spelling wordt er ook aandacht besteed aan o.a. psycho-educatie, leesplezier stimuleren, zelfvertrouwen opbouwen en zelfstandig kunnen werken.

Félice is goed in het opbouwen van een relatieband met de kinderen en ouders. Kinderen voelen zich snel bij haar op hun gemak. Zij kan goed luisteren en meedenken met anderen. Daarnaast is zij geduldig, doorzettend en heeft ze een positieve instelling.   

Ze vindt het fijn om met kinderen te werken en ze werkt graag één-op-één, zodat ze volledig de aandacht kan geven aan het kind en zijn omgeving. Het geeft haar veel voldoening om een relatie op te bouwen met een leerling, hun nieuwe vaardigheden aan te leren, hun aan te moedigen en te zien groeien. Ze heeft specifiek dyslexiezorg gekozen, omdat het lezen en het schrijven zo belangrijk is in het leven. Voor sommige kinderen is het niet vanzelfsprekend om lezen en spelling aan te leren en voor deze kinderen wilt ze graag een bijdrage leveren.

Félice gaat met veel plezier naar haar werk. Ze wacht haar leerlingen met een vrolijke glimlach op en gaat met hun aan de slag. Als je ergens niet goed in bent, dan is het vaak ook niet leuk. Toch probeert ze de behandeling aantrekkelijk te maken door afwisselende oefenen te geven, keuzes aan te bieden, spelletjes te doen en hun mee te betrekken in hun eigen leerproces. Haar positieve energie werkt aanstekelijk!

Gerelateerd