Norma Wilner

Norma is onderwijsadviseur bij 1801. Ze is specialist Jonge Kind en houdt zich bezig met de ondersteuning van leraren die het spel centraal willen stellen en het lerend spelen binnen een rijke en uitdagende speelleeromgeving willen vormgeven. Norma vindt het geweldig als ze mensen en teams kan inspireren, enthousiasmeren en samen praktisch aan de slag kan gaan.

Norma is een bevlogen adviseur voor wie spel centraal staat. Haar dag is helemaal goed als zij een foto opgestuurd krijgt van een uitdagende themahoek, die samen met de kinderen is opgebouwd. Ze vindt het belangrijk dat er sprake is van plezier en betrokkenheid, zowel bij de kinderen als bij de leraren die met hen werken. Norma heeft een passie voor het onderwijs en dan met name voor een goed onderwijsaanbod voor jonge kinderen, waarin zij spelend, handelend en experimenterend de basis kunnen leggen voor hun verdere ontwikkeling.

Gerelateerd