Team 1801 GROOT

Voor scholen en onderwijsprofessionals

1801 adviseert scholen en roc's over leren, onderwijzen en het organiseren van het onderwijs. Wij ondersteunen onderwijsprofessionals – onder wie leraren en docenten, intern begeleiders, teamleiders, schoolleiders en bestuurders – bij alle vragen die met leren en onderwijs te maken hebben. 1801 brengt processen op gang en lost strategische vraagstukken op. We zijn op de hoogte van alle ontwikkelingen en innovaties in onderwijsland en delen onze kennis graag met onze klanten in de voor- en vroegschoolse educatie (vve), het primair en voortgezet onderwijs (po en vo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Samen zorgen we ervoor dat alles wat jij in de school doet maximale impact heeft en dat jij en je collega’s met nog meer plezier aan het werk gaan. Beloofd.

Voor kinderen en jongeren

1801 is er ook voor kinderen en jongeren die – tijdelijk of langdurig – een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Samen met de ouder(s) en de school onderzoeken we hoe we de leerling of student het best kunnen helpen. Met onze uitgebreide kennis en ervaring maken wij ingewikkelde problemen inzichtelijk en dragen we passende oplossingen aan. Daarna gaan we samen aan de slag, zoveel mogelijk in de veilige omgeving van de eigen school. En na de behandeling is 1801 niet ineens met de noorderzon vertrokken. Als het even kan steken we af en toe nog even ons hoofd om de hoek bij de leraar of docent om te vragen hoe het gaat. Omdat het welzijn van ieder kind en elke jongere ons aan het hart gaat.

Door als team samen te werken, bieden we kinderen en jongeren de best mogelijke ondersteuning. Want wij vinden dat elk kind en iedere jongere zich optimaal moet kunnen ontwikkelen.

Ambitie en missie

1801 jeugd & onderwijsadvies is een professionele, klantgerichte kennisorganisatie. Wij zijn geïnteresseerd in de vraag achter de vraag en werken proactief en doelgericht aan helder maatwerk. Een stapje extra zetten of zelfs tegen de stroom inroeien? Als dat nodig is voor een beter resultaat, dan doen we dat. Alles voor maximale impact! Inderdaad, bij 1801 zijn we nogal ambitieus.

Als het grootste adviesbureau op het gebied van jeugdzorg en onderwijs willen we het Nederlandse onderwijs mede vormgeven en écht het verschil maken op scholen.

Focusgebieden

We doen alleen dingen die we voor de volle 100% goed kunnen doen. Daarom hebben we ons bij 1801 gespecialiseerd in:

 • Hulp aan kinderen en jongeren
 • Onderwijsadvies
 • (Persoonlijk) leiderschap
 • Organisatieontwikkeling
 • HR-dienstverlening
 • Opleidingen en trainingen voor onderwijsprofessionals, schoolleiders en gedragswetenschappers

Onze kernwaarden

In alles wat we bij 1801 zeggen en doen, staan onze vier kernwaarden centraal. Echt waar, let er maar op. Wij zijn en werken:

 1. Verbindend: we weten wie onze klanten zijn, luisteren naar wat zij nodig hebben, en we investeren in duurzame relaties
 2. Ondernemend: we kennen onze eigen kracht en hebben het lef om het initiatief te nemen en kansen te grijpen
 3. Bevlogen: we geloven gepassioneerd in wat we doen en zetten graag een stapje extra om het verschil te maken
 4. Met plezier: we hebben plezier in ons werk en inspireren elkaar en anderen voor maximale impact!

Onze geschiedenis

Over onze naam

Is 1801 niet een beetje een aparte naam? Ja, die vergeet je niet snel. Maar er zit ook een gedachte achter. In het jaar 1801 werd de eerste Schoolwet van Nederland ontworpen. Minister van Nationale Opvoeding J.H. van der Palm legde daarmee het fundament voor het onderwijs zoals wij dat vandaag de dag kennen. Klassikaal onderwijs onder toezicht van ‘schoolopzieners’ (inspecteurs) werd de landelijke norm voor iedereen die het schoolgeld kon betalen. Daarmee was onderwijs niet langer voorbehouden aan de rijkste, welgestelde kinderen die in kleine groepjes les kregen van een privé-onderwijzer, maar werd onderwijs toegankelijk voor iedereen. Dat vinden wij nu nog steeds belangrijk.

Waar het begon

De Schoolpsychologisch Dienst wordt opgericht. Dit is een onderdeel van de Schoolartsendienst van de GGD en vooral gericht op toetsen en leerlingonderzoek.

De eerste onderwijsadviesbureaus

Als gevolg van het beleid van minister Van Kemenade wordt landelijk onderwijsvernieuwing en ondersteuning opgezet. De eerste onderwijsadviesbureaus worden opgericht. Deze heten dan nog vaak schooladviesdienst of onderwijsbegeleidingsdienst.

De voorlopers van 1801 starten

De voorlopers van OnderwijsAdvies en Marant, die nu samen 1801 vormen, zien het levenslicht onder de namen OBD Arnhem, Schoolbegeleidingsdienst Midden Holland en Rijnstreek (SBD MHR), en Schooladvies- en Begeleidingsdienst Zuid-West Kennemerland. In de jaren daarna zullen er veel regionale begeleidingsdiensten bijkomen, die later fuseren.

De eerste vrouwelijke schoolleiders

De eerste lichting vrouwelijke schoolleiders zwaait af na het volgen van onze cursus Vrouw en Management. Maar liefst 5000 vrouwen hadden zich aangemeld; er was slechts plek voor 1500. Het beroep schoolleider is niet langer voorbehouden aan mannen!

Introductie onderwijsassessment

We introduceren het onderwijsassessment in Nederland, naar Amerikaans voorbeeld. Met het assessment zijn we in staat het ontwikkelingspotentieel van onderwijsprofessionals te meten.

Schoolleiders over de hele wereld

We trainen schoolleiders over de hele wereld: in Rusland, Polen, Hongarije, maar ook op Aruba.

Verbreden dienstverlening

We verbreden onze dienstverlening naar vraagstukken op het gebied van organisatieontwikkeling en HR. Zo kunnen we de individuele ontwikkeling van medewerkers, onderwijsontwikkeling en organisatieontwikkeling hand in hand laten gaan. 

Gecertificeerd trainer VVE-programma's

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) wordt verplicht voor peuters met risico op onderwijsachterstanden. 1801 wordt gecertificeerd trainer van de erkende VVE-programma’s en draagt daarmee bij aan de professionalisering van heel veel pedagogisch medewerkers.

Lancering Letterlicht

We lanceren Letterlicht, een online behandelprogramma voor kinderen met ernstige dyslexie. Inmiddels werken veel aanbieders van dyslexiezorg met Letterlicht, waaronder de leden van Onderwijszorg Nederland (ONL), Cedin en MB Kinder- en Jeugdpsychologie. Daarmee is Letterlicht het grootste behandelprogramma voor kinderen met dyslexie in Nederland.

De eerste kinderpromotie van Nederland

We organiseren de eerste kinderpromotie van Nederland. Naast een wetenschappelijk proefschrift over de effecten van behandelingen binnen de vergoede dyslexiezorg publiceren we ook een kinderversie van het proefschrift: Een kroon voor een kanjer. Dit boek wordt ‘verdedigd’ ten overstaan van 350 kinderen en volwassenen. 

1801 ziet het levenslicht

OnderwijsAdvies en Marant fuseren tot 1801 jeugd en onderwijsadvies.

Daarom 1801

18 en 01 redenen om met ons samen te werken!

 1. Wij zijn het grootste onderwijsadviesbureau van Nederland!
 2. Met een verspreidingsgebied van de duinen tot aan de oostgrens
 3. En maar liefst 300 medewerkers!
 4. Een mooie mix van generalisten en specialisten
 5. Met kennis en ervaring op tal van onderwijsgebieden
 6. Die voor elk probleem een maatwerkoplossing weten
 7. En graag meteen de handen uit de mouwen steken om het uit te voeren
 8. Samen met alle betrokkenen, want wij geloven in de meerwaarde van de groep
 9. En in verbinding en duurzame relaties
 10. Waarbij we ons werk met enthousiasme en plezier doen
 11. En soms ook positief kritisch zijn als dat leidt tot verbetering
 12. En een tandje bijzetten, als dat nodig is
 13. Alles voor maximale impact!
 14. En een blijvend resultaat
 15. Waarmee we écht het verschil maken voor scholen, kinderen en jongeren in Nederland
 16. In de voor- en vroegschoolse educatie (vve), het primair en voortgezet onderwijs (po en vo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo)
 17. We hebben een bewezen staat van dienst
 18. En een trots makende klanttevredenheidsscore van ruim 90%

1801: Omdat jij in jouw werk toch ook voor maximale impact gaat?

Organisatie

Bestuur

De directie van 1801 jeugd & onderwijsadvies wordt gevormd door Ronald van Rooden, directeur bestuurder.

  Auditcommissie

  De auditcommissie controleert het bestuur en adviseert de Raad van Toezicht gevraagd en ongevraagd over zaken betreffende de financiën van Stichting 1801. 

  Raad van Toezicht

  De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • Anton Nijssen, voorzitter
  • Petra van Wingerden-Boers, vicevoorzitter
  • Henrik Postma
  • Kirstin van Loon
  • Majone Steketee
  Lees meer over de Raad van Toezicht

  Klachtenreglement

  Bij 1801 jeugd & onderwijsadvies streven we altijd naar de hoogste kwaliteit en tevreden relaties. Ben je toch niet tevreden over een product, activiteit of medewerker, of kunnen we wat verbeteren? Dan willen we dat graag weten, zodat we iets met je feedback kunnen doen.

  De eerste stap is om je klacht kenbaar te maken bij de betreffende medewerker. In de praktijk blijkt dat een goed gesprek meestal voldoende is om het probleem op te lossen. Mocht een gesprek niet mogelijk zijn of onvoldoende resultaat opleveren, dan kun je een officiële klacht indienen.

  Stuur je klacht schriftelijk per e-mail naar de directie van 1801. Je ontvangt binnen één week een schriftelijke ontvangstbevestiging. Uiterlijk drie weken later word je uitgenodigd voor een gesprek met de betrokkene(n). Wanneer de uitkomst van het gesprek niet naar wens is, kun je gebruikmaken van onze klachtenregeling en je wenden tot een externe klachtencommissie. De contactgegevens en procedures zijn opvraagbaar bij het directiesecretariaat van 1801.

  Privacy

  Wil je onze privacyverklaring raadplegen? Je leest het op de disclaimer-pagina. 

  Algemene voorwaarden

  Wil je onze algemene voorwaarden bekijken? Je vindt ze op de disclaimer-pagina.