Leergang Hoger Management

Leergang Hoger Management

Direct aanmelden

In 2025 start de leergang Hoger Management weer: hét programma voor leiders in het voortgezet onderwijs met de ambitie een eindverantwoordelijke rol in het onderwijs in te nemen en te werken aan het onderwijs van de toekomst. De leergang gaat verder dan competenties en kwalificaties. Het gaat over de kleur die jij aan jouw leiderschap geeft. Over persoonlijke en professionele groei. Over publiek en onderwijskundig leiderschap, en over jouw maatschappelijke taak.

Voor wie?

De leergang is bedoeld voor leidinggevenden die: 

 • een aantal jaren leidinggevende ervaring hebben op minimaal een middenmanagementniveau, waarbij ze personele verantwoordelijkheid dragen (bijvoorbeeld teamleiders of afdelingsleiders); 
 • de ambitie hebben om door te groeien naar een eindverantwoordelijke functie; 
 • een drive voor onderwijsvernieuwing hebben.  

Kenmerkend voor deze groep is dat ze leidinggeven aan een operationele eenheid zoals een team of een deel van een organisatie. Deze leergang is ook bedoeld voor leidinggevenden die net nieuw zijn in een functie met integrale verantwoordelijkheid en zich op deze wijze willen ontwikkelen (bijvoorbeeld locatiedirecteuren, sectordirecteuren of conrectoren). Wanneer er genoeg belangstelling is, kan de leergang ook worden gevolgd door schoolleiders en leidinggevenden uit het po of mbo. 

Na de leergang...

 • Heb je jezelf beter leren kennen en ontwikkeld als (eindverantwoordelijke) leidinggevende 
 • Weet je hoe je ontwikkelingen in jouw school kunt veroorzaken 
 • Heb je een visie ontwikkeld op te toekomst van het onderwijs 
 • Weet je welke bijdrage jij als leidinggevende kunt leveren om die toekomst werkelijkheid te maken 
 • Ben je klaar voor een eindverantwoordelijke rol in het vo 

Opzet

De leergang bestaat uit de volgende deelgebieden:

Voorbereidende fase
Voorafgaand aan de leergang vindt het startassessment plaats. Dit wordt eerst besproken met de deelnemers en daarna gedeeld met betrokken opleiders en leidinggevenden. Daarna voeren we intakegesprekken met de deelnemers op basis van het persoonlijke ontwikkelplan. We identificeren de leerdoelen en starten met de persoonlijke reflectie op leiderschapsontwikkeling. Ook werven we in deze periode onderzoeksopdrachten bij de deelnemende scholen. De opleiding start met een ontwikkelassessment. Deze wordt besproken met de deelnemers en daarna gedeeld met betrokken opleiders en leidinggevenden. Ook werven we in deze periode onderzoeksopdrachten bij de deelnemende scholen.

Kennismakingsmiddag
Aan het begin van de leergang organiseren we een kennismakingsmiddag met de deelnemers, leidinggevenden en opdrachtgevers voor het onderzoek.

Startbijeenkomst van twee dagen
Tijdens deze tweedaagse staat het werken aan het vermogen om te vernieuwen en te veranderen centraal. Dat betekent een grondige verkenning van de context: wat zijn belangrijke ontwikkelingen? Maar ook: hoe geef je sturing aan een proces, creëer je draagvlak, breng je je school in beweging vanuit jouw hoogstpersoonlijke kwaliteiten? We identificeren je persoonlijke missie en je eigen vernieuwingsvraagstuk. Tijdens deze bijeenkomst starten we met het actieonderzoek in duo’s met opdrachtgevers vanuit deelnemende scholen.

Drie expeditiedagen
Zoals de term doet vermoeden gaan we tijdens deze dagen op expeditie bij vernieuwende scholen en spreken we met eindverantwoordelijk schoolleiders over de rol van eindverantwoordelijk leiders, de successen en de donkere kant van veranderen en vernieuwen.

Tweedaagse reflectiebijeenkomsten in het midden en aan het einde van de leergang
Tijdens de tussentijdse tweedaagse reflecteren we grondig op de ‘binnenwereld’. Zelfkennis en zelfonderzoek zijn cruciaal voor schoolleiderschap en hiervoor zijn peers de beste spiegels. In deze bijeenkomst werken we vanuit de systeemtheorie met eigen ervaringen in de organisatie én in het leersysteem van de leergang. We verkennen hoe aandacht voor ‘onderstromen’ een bron voor leiderschap kan zijn. De laatste tweedaagse staan we stil bij de resultaten van de leerplannen, de eigen vernieuwings- en verandervraagstukken en het actieonderzoek. Deelnemers formuleren hun eigen visie en ambitie en maken hier weer nieuwe plannen voor de toekomst.

Drie masterclasses
Deze bijeenkomsten zijn thematisch en gaan bijvoorbeeld over strategie en governance, HR-management, de arbeidsmarkt en financiën.

Zes halve dagen voor collegiale consultatie
Deze bijeenkomsten vinden beurtelings plaats op een van de deelnemende scholen. Hier gebruikt de groep optimaal elkaars expertise en feedback op eigen vraagstukken.

Vijf persoonlijke coachingsgesprekken met deskundige coaches uit het veld
De coaches zijn ervaren leiders uit het onderwijs die een coachopleiding hebben voltooid. Zij ondersteunen de deelnemers bij het realiseren van het leerplan, door gezamenlijk persoonlijke vraagstukken uit de praktijk te bespreken en te toetsen aan ontwikkelpunten.

Drie individuele gesprekken met de begeleiders van het programma
Deze gesprekken zijn een monitor voor je leerplan, je vernieuwingsvraagstuk en je actieonderzoek: wat gaat goed? Wat kan beter? Welke verschuivingen vinden er plaats en vragen meer of minder aandacht?

1801 & Kennisland

1801 jeugd & onderwijsadvies en Kennisland werken in deze leergang nauw samen en betrekken innovatieve schoolleiders en schoolbesturen en (ervarings)deskundigen op het gebied van strategische, financiële en bestuurlijke thema’s. De leergang is echter niet ‘dichtgetimmerd’; er is ruimte voor een eigen agenda van de groep deelnemers om bijvoorbeeld stil te staan (of juist in beweging te komen) ten aanzien van actuele thema’s zoals de gevolgen van en lessen die we kunnen trekken uit de coronacrisis, het lerarentekort, onderwijsachterstanden, toetsing e.d. 1801 jeugd & onderwijsadvies brengt in deze samenwerking haar deskundigheid met betrekking tot professionalisering en
leiderschapsontwikkeling in het onderwijs in, en Kennisland voegt haar kennis en ervaring met onderwijsvernieuwing daaraan toe vanuit een toekomstgericht perspectief.

Beoordeling en certificering

De voortgang wordt tussentijds beoordeeld door middel van 360-graden-feedback en een feedbackgesprek met de opleiders. De eindbeoordeling van het opgebouwde portfolio wordt gedaan door een onafhankelijke assessor. In dit portfolio zijn de beoordelingen van de leidinggevende en programmaleiders opgenomen, net als de beoordeling van de onderzoeksopdracht door de opdrachtgever. Bovendien vindt er weer een 360-graden-feedback plaats waarbij de andere studenten ook een rol spelen. Het eindassessment leidt tot een eindbeoordeling waaruit volgt of je direct benoembaar bent in een eindverantwoordelijke functie of dat hiervoor nog aandachtspunten zijn. Je ontvangt daarnaast een certificaat van deelname. 

Data

De planning van de leergang Hoger Management wordt later bekendgemaakt.

Aanmelden

Aanmelden kan via het formulier onderaan de pagina. Heb je vragen? Stuur een mail naar projectbureau-elst@1801.nl

Type

Leergang

Doelgroep

 • Teamleiders/afdelingsleiders
 • Directeuren/bestuurders

Sector

VO

Duur

1,5 jaar

Locatie

De meerdaagse bijeenkomsten vinden plaats in een congrescentrum, centraal in het land.

Startdatum(s)

Prijs: €

Brochure

Alle informatie over de Leergang Hoger Management vind je in de brochure.

Bekijk de brochure

Klantervaringen

"De leergang heeft mij rust en reuring gebracht. Rust, door op verdiepende en theoretische basis mijn zelfvertrouwen, kennis en focus te ontwikkelen. Reuring, door al doende te leren een organisatie in beweging te zetten en als leidinggevende mensen kansen te geven het beste uit zichzelf te halen.” – Angelique Vermeulen  

- Leergang Hoger Management
19 oktober 2022

Meld je aan

Jouw gegevens

De initialen worden vermeld op het certificaat 
Werkzaam in sector
Indien je hierboven 'Anders' hebt aangevinkt, kun je hier toelichten in welke sector je werkzaam bent

Gegevens ten behoeve van de factuur

Wie betaalt de factuur? *
Ad 1: Als je zelf de factuur betaalt hoef je hieronder alleen je adres, woonplaats en digitale factuuradres in te vullen.
Ad 2 en 3: Als de factuur betaald wordt door de werkgever of anders verzoeken we je álle velden in te vullen. 
Als hier niets wordt ingevuld vermelden wij op de factuur t.a.v. de crediteurenadministratie.
Is het wenselijk om een inkooporder of kostenplaats op de factuur te vermelden? Zo ja, welke?
Direct aanmelden

Type

Leergang

Doelgroep

 • Teamleiders/afdelingsleiders
 • Directeuren/bestuurders

Sector

VO

Duur

1,5 jaar

Locatie

De meerdaagse bijeenkomsten vinden plaats in een congrescentrum, centraal in het land.

Startdatum(s)

Prijs: €

Academie

Is dit toch niet wat je zocht? Bekijk dan onze andere opleidingen en trainingen.

Naar het overzicht