We gebruiken cookies op onze website.

Leergang Hoger Management

Meer informatie over deze opleiding, zoals de prijs, docent, data etc, publiceren we medio maart 2023.

Algemeen

1801 en Kennisland werken in deze leergang nauw samen en betrekken innovatieve schoolleiders en schoolbesturen, zodat we een nieuwe generatie schoolleiders inspireren èn ondersteunen bij de ontwikkeling van hun persoonlijk leiderschap. Door onze werkwijze geven we een impuls aan het innovatieve vermogen van de deelnemende schoolorganisaties. Ook bouwen we met de deelnemers van de leergangen aan een landelijk netwerk van vernieuwende schoolleiders.

Naast het ontwikkelen van persoonlijke schoolleiderskwaliteiten staan vernieuwing en het procesmatig sturen centraal in deze leergang, zowel maatschappelijk, organisatorisch als onderwijskundig. Tijdens de leergang kun je je spiegelen aan gelijkgestemden en experimenteren in een veilige omgeving met ander gedrag en nieuwe aanpakken. Daarnaast leer je opereren in een grotere complexiteit die samenhangt met eindverantwoordelijkheid. We dagen je uit om over de toekomst van het onderwijs na te denken én over de bijdrage die jij als leidinggevende kunt leveren om die toekomst werkelijkheid te maken.

Het programma is intensief. Het onderscheidt zich van bijvoorbeeld een master door de nadruk op het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap en ervaringsgericht leren. De groep is een belangrijk leersysteem. De docenten en gastsprekers komen uit de praktijk en er is continue aandacht voor je eigen vraagstukken waar je als onderwijskundig leider nu (en in de toekomst) mee te maken hebt.

Programma

De leergang bestaat uit de volgende deelgebieden:

Voorbereidende fase
De opleiding start met een ontwikkelassessment. Deze wordt besproken met de deelnemers en daarna gedeeld met betrokken opleiders en leidinggevenden. Ook werven we in deze periode onderzoeksopdrachten bij de deelnemende scholen.

Intensieve startbijeenkomst van drie dagen
Tijdens deze driedaagse staat het werken aan het vermogen om te vernieuwen en te veranderen centraal. Dat betekent een grondige verkenning van de context: wat zijn belangrijke ontwikkelingen? We identificeren je persoonlijke missie en je eigen vernieuwingsvraagstuk. Daarnaast oriënteren we ons op mogelijke veranderaanpakken en het maken van relevante koppeling met persoonlijke ontwikkelplannen. Tijdens deze bijeenkomst starten we met het actieonderzoek in duo’s met opdrachtgevers vanuit deelnemende scholen.

Zes expeditiedagen
Deze bijeenkomsten zijn thematisch en gaan bijvoorbeeld over strategie, verandertheorie, de arbeidsmarkt, governance, financiën en relatie tot onderwijsvernieuwing en processturing. We gaan letterlijk ‘op expeditie’: we bezoeken bijzondere, vernieuwende scholen en we spreken met eindverantwoordelijke leidinggevenden met een leerzaam verhaal en/of met onderwijsvernieuwers.

Tweedaagse reflectiebijeenkomsten in het midden en aan het einde van de leergang
Tijdens de tussentijdse tweedaagse reflecteren we grondig op de ‘binnenwereld’. Zelfkennis en zelfonderzoek zijn cruciaal voor schoolleiderschap en hiervoor zijn peers de beste spiegels. In deze bijeenkomst werken we vanuit de systeemtheorie met eigen ervaringen in de organisatie én in het leersysteem van de leergang. We verkennen hoe aandacht voor ‘onderstromen’ een bron voor leiderschap kan zijn. De laatste tweedaagse staan we stil bij de resultaten van de leerplannen, de eigen vernieuwings- en verandervraagstukken en het actieonderzoek. Deelnemers formuleren hun eigen visie en ambitie en maken hier weer nieuwe plannen voor de toekomst.

Zes halve dagen voor collegiale consultatie
Deze bijeenkomsten vinden beurtelings plaats op een van de deelnemende scholen. Hier gebruikt de groep optimaal elkaars expertise en feedback op eigen vraagstukken.

Vijf persoonlijke coachingsgesprekken met deskundige coaches uit het veld
De coaches zijn ervaren leiders uit het onderwijs die een coachopleiding hebben voltooid. Zij ondersteunen de deelnemers bij het realiseren van het leerplan, door gezamenlijk persoonlijke vraagstukken uit de praktijk te bespreken en te toetsen aan ontwikkelpunten.

Drie individuele gesprekken met de begeleiders van het programma
Deze gesprekken zijn een monitor voor je leerplan, je vernieuwingsvraagstuk en je actieonderzoek: wat gaat goed? Wat kan beter? Welke verschuivingen vinden er plaats en vragen meer of minder aandacht?

Doelgroep

De leergang is bedoeld voor leidinggevenden die:

  • een aantal jaren leidinggevende ervaring hebben op minimaal een midden-managementniveau, waarbij ze personele verantwoordelijkheid dragen (bijvoorbeeld teamleiders of afdelingsleiders);
  • de ambitie hebben om door te groeien naar een eindverantwoordelijke functie;
  • een drive voor onderwijsvernieuwing hebben.

Kenmerk van deze groep leidinggevenden is dat ze leidinggeven aan een operationele eenheid zoals een team of een deel van een organisatie. Deze leergang is ook bedoeld voor leidinggevenden die net nieuw zijn in een functie met integrale verantwoordelijkheid en zich op deze wijze willen ontwikkelen (bijvoorbeeld locatiedirecteuren, sectordirecteuren of conrectoren).

Wanneer er genoeg belangstelling is, kan de leergang ook worden gevolgd door schoolleiders en leidinggevenden uit het PO of MBO.

Voorwaarden deelname scholen

Omdat het programma een duale aanpak kent, leert de deelnemer niet alleen in de bijeenkomsten, maar ook op de eigen werkplek. De schoolorganisatie van de deelnemer verplicht zich daarom om tijd en kwaliteit te investeren in de begeleiding van de deelnemer op zijn of haar persoonlijke ontwikkeling. Wanneer de school een onderzoeksopdracht inbrengt, dient hiervoor ook tijd en ruimte beschikbaar gesteld te worden. Hoe dit precies in zijn werk gaat, is te lezen in een aparte flyer over de onderzoeksopdrachten, op te vragen via interstudie@marant.nl. Wij vinden het belangrijk dat de schoolorganisatie deelneemt aan informatie-, evaluatie-, en/of inspiratiebijeenkomsten die door 1801 en Kennisland in het kader van de leergang worden georganiseerd.

Beoordeling en certificering

De voortgang wordt tussentijds beoordeeld door middel van 360-graden-feedback en een feedbackgesprek met de opleiders.

De eindbeoordeling van het opgebouwde portfolio wordt gedaan door een onafhankelijke assessor. In dit portfolio zijn de beoordelingen van de leidinggevende en programmaleiders opgenomen, evenals de beoordeling van de onderzoeksopdracht door de opdrachtgever. Bovendien vindt er weer een 360-graden-feedback plaats waarbij mededeelnemers ook een rol spelen. Het eindassessment leidt tot een een eindbeoordeling waaruit volgt of de deelnemer direct benoembaar is in een eindverantwoordelijke functie of dat hiervoor nog aandachtspunten zijn. Alle deelnemers ontvangen daarnaast een certificaat van deelname.

Interesse in de opleiding? 

De startdatum 1 oktober 2023 is fictief. De werkelijke startdatum wordt nog gepland. 
Heb je interesse in de opleiding of heb je vragen? Wil je een prijsindicatie? Stuur een mail naar interstudie@marant.nl.

Type

Leergang

Doelgroep

  • Teamleiders
  • Directeuren/bestuurders

Sector

VO

Duur

1,5 jaar

Locatie

De meerdaagse bijeenkomsten vinden plaats in een congrescentrum, centraal in het land.

Startdatum(s)

Gevalideerd voor

Na deelname ontvang je een certificaat

Klantervaringen

"De leergang heeft mij rust en reuring gebracht. Rust, door op verdiepende en theoretische basis mijn zelfvertrouwen, kennis en focus te ontwikkelen. Reuring, door al doende te leren een organisatie in beweging te zetten en als leidinggevende mensen kansen te geven het beste uit zichzelf te halen.” – Angelique Vermeulen  

- Leergang Hoger Management
19 oktober 2022

Prijs: €

Type

Leergang

Doelgroep

  • Teamleiders
  • Directeuren/bestuurders

Sector

VO

Duur

1,5 jaar

Locatie

De meerdaagse bijeenkomsten vinden plaats in een congrescentrum, centraal in het land.

Startdatum(s)

Gevalideerd voor

Na deelname ontvang je een certificaat

Academie

Is dit toch niet wat je zocht? Bekijk dan onze andere opleidingen en trainingen.

Naar het overzicht