Onderwijsontwikkeling

Het onderwijs is constant in beweging. De behoeften van leerlingen en studenten veranderen, kerndoelen en eindtermen wijzigen, kwalificatiedossiers worden aangepast en beroepsopleidingen komen en gaan. De inhoud van het onderwijs moet blijven aansluiten op de toekomst, op de ontwikkelingen in de samenleving, de arbeidsmarkt en bij het onderwijs zelf.  

Onderwijsontwikkeling is een onderwijskundig én een organisatiekundig vraagstuk. Om tot échte onderwijsvernieuwing te komen, is een integrale systemische aanpak nodig. Met aandacht voor een gezamenlijke visie op leren en begeleiden, de rol en het handelen van leraren en docenten, de gewenste leerhouding van leerlingen en studenten en effectieve leeractiviteiten. Jouw organisatie, school, college of opleiding staat voor de uitdaging om het curriculum en onderwijs hierop aan te passen. Maar hoe doe je dat?

Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.