Lesgeven en begeleiden

1801 adviseert scholen over leren, onderwijzen en het organiseren van het onderwijs. Wij ondersteunen onderwijsprofessionals – onder wie leraren, intern begeleiders, teamleiders, schoolleiders en bestuurders – bij alle vragen die met jeugd en onderwijsadvies te maken hebben. We zijn op de hoogte van alle ontwikkelingen en innovaties in onderwijsland en delen onze kennis graag met onze klanten in de voor- en vroegschoolse educatie (vve), het primair en voortgezet onderwijs (po en vo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Dit zeggen onze klanten.

Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.