Opleiding Midden Management

Direct aanmelden

Ben je een ambitieuze docent, coördinator of projectleider, die graag door wil groeien richting leiderschap? Of ben je een startend middenmanager (zoals teamleider, afdelingsleider of unitleider) en wil je je verder ontwikkelen in die functie? Dan is de Opleiding Midden Management een mooie stap richting verdere professionalisering. De opleidingsdagen vinden plaats in de buurt van Arnhem/Nijmegen.

Informatiebijeenkomst

We organiseren informatiebijeenkomsten voor deze opleiding. Hier vind je meer informatie over de bijeenkomsten. 

De middenmanager

De Opleiding Midden Management richt zicht op het ontwikkelen van beginnende middenmanagers. Veel thema's waar je mee te maken krijgt als startende leidinggevende in het onderwijs komen hierbij aan de orde. Je werkt aan de competenties die nodig zijn om de rol als middenmanager goed uit te kunnen voeren. Je kijkt verder dan de 'muren van je eigen school' en bouwt aan een netwerk van leidinggevenden op andere scholen. De opleiding daagt je uit, zorgt voor verdieping en geeft je een breder perspectief.

Zes leiderschapspraktijken

Het inhoudelijk kader van de Opleiding Midden Management wordt gevormd door de zogenaamde leiderschapspraktijken uit het beroepsstandaard schoolleiders VO (SRVO, 2020). De leiderschapspraktijken zijn direct of indirect gericht op het leren van leerlingen en de professionals in de school. Daarnaast zijn er persoonlijke kwaliteiten die ondersteunend werken in het uitvoeren van de leiderschapspraktijken. In de Opleiding Midden Management kiezen we ervoor om dit te beschrijven onder de term persoonlijk leiderschap. 

Programma opleiding

De opleiding duurt anderhalf jaar en bestaat uit een combinatie van vier tweedaagse bijeenkomsten (met overnachting), een vijftal losse (opleidings)dagen (meestal op donderdagen) en een aantal zelf te plannen intervisiebijeenkomsten. 

 • Een startassessment vindt plaats rondom de zomervakantie van 2024
 • De startdag is op donderdag 26 september 2024
 • Alle bijeenkomsten vinden plaats van 9.30u (inloop vanaf 9u) tot 16.30u. De intervisie is van 13.30 tot 16.30u.

De volledige planning wordt binnenkort bekendgemaakt. 

Wat je nog meer wilt weten over de opleiding

Persoonlijk verhaal en eindgesprek

Gedurende de opleiding reflecteer je voortdurend op het eigen leerproces. Dit resulteert in een persoonlijk verhaal dat je presenteert aan de opleider en een vertegenwoordiger uit het onderwijs in een gastrol. Ook een aantal tussentijdse opdrachten, het startassessment, reflectieverslagen en (geactualiseerd) persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) maakt deel uit van het totale portfolio. 

Intervisiebijeenkomsten (casus en project)

Vanuit de gedachte van het gezamenlijk leren en construeren van kennis wordt er binnen de opleiding gewerkt met intervisie. Bij de start van de opleiding stellen we intervisiegroepen samen. Tijdens de eerste tweedaagse oefenen we eenmaal onder begeleiding en stellen we een aantal intervisiemethodieken beschikbaar. Vervolgens organiseer je zelf gedurende de opleiding een aantal intervisiebijeenkomsten met je groep. 

Onderzoek en projectmatig werken

Voor leidinggevenden in het onderwijs is het belangrijk dat zij beschikken over een onderzoekende houding om leiding te kunnen geven aan een lerende organisatie. Ook moeten zij kunnen denken in 'projecten'. In de opleiding word je daarom gevraagd om een beknopt praktijkonderzoek uit te voeren en een 'project' binnen je eigen organisatie te realiseren.

Waarom kiezen voor de Opleiding Midden Management bij 1801?

 • Wij werken met kleine groepen van maximaal 16 deelnemers en met minimaal 2 trainers;
 • Er is veel aandacht voor jou, je eigen ontwikkelingsbehoefte, je eigen context en jouw ambitie;
 • Door de informele momenten die de deelnemers en opleiders delen, ontstaat er een hechte groep en een waardevol netwerk van leidinggevenden in het onderwijs;
 • Daarnaast krijg je een uitgebreid startassessment van hoge kwaliteit. De opleiding wordt afgerond met een certificaat.
 • Tijdens de vier tweedaagsen verblijf je in een hotel of conferentieoord en kun je je volledig storten op je eigen ontwikkeling. Even geen afleiding, maar de volledige focus (en ‘s avonds natuurlijk lekker ontspannen);
 • Tijdens het traject heb je de mogelijkheid om gefaseerd aan je ontwikkeldoelen te werken. Je verdiept je leerproces en stuurt bij aan de hand van inhoudelijke én persoonlijke feedback van de opleiders;
 • Deelnemers die de Opleiding Midden Management bij 1801 hebben afgesloten staan stevig in hun schoenen. Ze beschikken over een goed ontwikkeld kompas en staan op een onderzoekende manier in verbinding met hun omgeving. Zij kunnen als leider impact maken in hun organisatie en bijdragen aan duurzame verbetering van onderwijs.

Kosten

De investering voor deze opleiding is € 9875. Dat bedrag is inclusief een uitgebreid startassessment, vier overnachtingen, lunches en diners. Ook de coaching, intervisie, het lesmateriaal en de boeken zijn bij de prijs inbegrepen.

Vragen?

Heb je vragen over de Opleiding Midden Management? Stuur dan een mail naar projectbureau-elst@1801.nl

Op maat

Dit traject, maar ook andere trajecten, kunnen we ook op maat verzorgen, bijvoorbeeld binnen een bestuur. Neem voor meer informatie contact met ons op.  

Type

Leergang

Doelgroep

 • Leraren/docenten
 • Teamleiders/afdelingsleiders

Sector

VO

Duur

1,5 jaar

Locatie

 • De tweedaagsen en opleidingsdagen vinden plaats in Gelderland (in de buurt van Arnhem/Nijmegen)
 • De intervisie-, coachings- en evaluatiegesprekken vinden in principe online plaats

Startdatum(s)

Prijs: € 9.875,-

Informatiebrochure

Wil je meer informatie over de opzet en inhoud van de opleiding? Download dan de informatiebrochure.

Download de brochure

Informatiebijeenkomst

Wil je weten of deze opleiding iets voor jou of jouw medewerker is? Bezoek dan onze informatiebijeenkomst. 

Data en aanmelden

Klantervaringen

"Door de opleiding pas ik nu bepaalde theorieën en technieken toe in gesprekken. Ik zet nu een veel gevarieerdere teamvergadering neer dan voorheen."

- Sil van Vegchel (NSG Groenewoud Nijmegen)
20 juni 2023

"Het is leuk om de opleiding met een groep te doen want de groep heeft mij enorm geholpen om naar mezelf te kijken. Enerzijds omdat er heel veel verschillende vragen aan mij werden gesteld, anderzijds heb ik op andere manieren leren kijken naar mensen door hoe zij reageerden op wat ik deed. Een mooie oefenschool om om te gaan met verschillen."

- Suzanne de Kleyn (Montessori College Arnhem)
20 juni 2023

"Ik wilde graag weten waarom ik dingen op een bepaalde manier doe: waarom loop ik voor bepaalde dingen weg, waarom vind ik bepaalde dingen spannend. Gedurende de opleiding ben ik daar achter gekomen; daar heb ik mijn persoonlijke groei kunnen halen."

- Robbin Kleijn (SSGN Nijmegen)
20 juni 2023

Meld je aan

Jouw gegevens

De initialen worden vermeld op het certificaat 
Werkzaam in sector
Indien je hierboven 'Anders' hebt aangevinkt, kun je hier toelichten in welke sector je werkzaam bent

Gegevens ten behoeve van de factuur

Wie betaalt de factuur? *
Ad 1: Als je zelf de factuur betaalt hoef je hieronder alleen je adres, woonplaats en digitale factuuradres in te vullen.
Ad 2 en 3: Als de factuur betaald wordt door de werkgever of anders verzoeken we je álle velden in te vullen. 
Als hier niets wordt ingevuld vermelden wij op de factuur t.a.v. de crediteurenadministratie.
Is het wenselijk om een inkooporder of kostenplaats op de factuur te vermelden? Zo ja, welke?
Direct aanmelden

Type

Leergang

Doelgroep

 • Leraren/docenten
 • Teamleiders/afdelingsleiders

Sector

VO

Duur

1,5 jaar

Locatie

 • De tweedaagsen en opleidingsdagen vinden plaats in Gelderland (in de buurt van Arnhem/Nijmegen)
 • De intervisie-, coachings- en evaluatiegesprekken vinden in principe online plaats

Startdatum(s)

Prijs: € 9.875,-

Academie

Is dit toch niet wat je zocht? Bekijk dan onze andere opleidingen en trainingen.

Naar het overzicht