Onderwijsondersteuning voor zieke leerlingen  

Opleiding Specialist Rekenen

Direct aanmelden

De opleiding is bedoeld voor leraren (speciaal) basisonderwijs en intern begeleiders. Ook leraren die rekenles geven op het voortgezet onderwijs op niveau 1F zijn van harte welkom.

Word rekenspecialist en verbeter het rekenonderwijs op je school

Wil je je rekenlessen optimaliseren, heldere doelen kunnen formuleren voor de groep als geheel en voor individuele leerlingen? 

Tijdens deze opleiding leer je:

 • Je rekenlessen te optimaliseren. Je kunt onder andere het handelingsmodel en het drieslagmodel inzetten tijdens het observeren van leerlingen, tijdens het voeren van rekengesprekken en tijdens het geven van instructie en hulp.
 • Beleidsvoorstellen formuleren voor je eigen school.

Aan het eind van de eerste bijeenkomst formuleer je een persoonlijk doel naast de algemene leerdoelen.

Tijdens de opleiding Specialist Rekenen komen aan de orde:

1 Uitgangspunten goed reken-wiskundeonderwijs

Tijdens de eerste bijeenkomst worden de doelen van de cursus besproken en worden uitgangspunten van goed reken-wiskundeonderwijs op een rijtje gezet. Aan de hand van deze uitgangspunten reflecteren de deelnemers op hun eigen praktijk en formuleren ook een persoonlijk doel.

2 en 3 Doelen en leerlijnen in het reken-wiskundeonderwijs

Tijdens de tweede en derde bijeenkomst gaan we aan de hand van de leerlijnen vermenigvuldigen, breuken en meten na hoe leerlijnen zijn opgebouwd en welke doelen binnen deze leerlijnen worden nagestreefd. Aan de orde komen onder andere de volgende aspecten: Hoofdlijnenmodel en handelingsmodel (ERWD), referentieniveaus en Passende Perspectieven.

4 Rekenen in kaart brengen

Bijeenkomst 4 staat in het teken van handelingsgericht werken. Er wordt aandacht besteed aan het analyseren van toetsgegevens, het toepassen van kennis over leerlijnen en het drieslag- en handelingsmodel bij het observeren van kinderen en het voeren van rekengesprekken en aan het formuleren van specifieke onderwijsbehoeften.

5, 6, 7 Speciale groepen rekenaars

In bijeenkomst 5, 6 en 7 staat steeds een andere groep rekenaars centraal: zwakke rekenaars, sterke rekenaars en jonge rekenaars. Er wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van inzicht en strategieën bij zwakke rekenaars, hulp bij automatiseringsproblemen, samenwerken met ouders, compacten en verrijken, doelen voor sterke rekenaars, betekenisvol rekenonderwijs aan jonge kinderen en de aansluiting van het rekenonderwijs van groep 2 naar groep 3.

8 De rekenspecialist in de school

In de laatste bijeenkomst wordt aandacht besteed aan de rol en taken van de rekenspecialist binnen de school, lesmodellen, coöperatieve werkvormen, sterkte- zwakte analyse van rekenonderwijs in de school en het opzetten van een professionele leergemeenschap (PLG) binnen de school.

Data en locatie

De opleiding - zie ook de flyer - bestaat uit 8 bijeenkomsten van 3 uur (woensdag van 14.00 – 17.00 uur), en een terugkombijeenkomst van 2 uur. Halverwege de opleiding is er de mogelijkheid voor een persoonlijke consultatie via Teams om met de docent te sparren over het persoonlijke doel, of een rekenvraag vanuit de school. Ook is er een terugkombijeenkomst op (datum nog onbekend) van 14:00 - 16:00 uur. 

Planning

Het is zéker dat de opleiding in september start!

Bijeenkomst 1 t/m 8, woensdagmiddag van 14:00 uur tot 17:00 uur:

 1. 4 september 2024
 2. 16 oktober 2024
 3. 4 december 2024
 4. 29 januari 2025
 5. 19 maart 2025
 6. 14 mei 2025
 7. 25 juni 2025
 8. 3 september 2025

Terugkombijeenkomst, woensdagmiddag van 14:00 uur tot 16:00 uur:

 1. 29 oktober 2025

Certificaat

Op grond van de uitgevoerde opdrachten, het bestuderen van de literatuur en de aanwezigheid van 80% van de bijeenkomsten wordt een certificaat uitgereikt. De studielast bedraagt in totaal 65 uur.

Op maat

Dit traject, maar ook andere trajecten, kunnen we ook op maat verzorgen, bijvoorbeeld binnen een bestuur. Neem voor meer informatie contact met ons op.  

Type

Training / cursus

Doelgroep

 • Leraren/docenten
 • Intern begeleiders

Sector

PO
VO

Duur

9 woensdagmiddagen (garantie dat de opleiding start in september)

Locatie

Bijeenkomst 1 en terugkombijeenkomst in Zoetermeer of Hoofddorp; overige bijeenkomsten online (tenzij alle deelnemers in de buurt wonen).

Startdatum(s)

Gevalideerd voor

Na deelname ontvang je een certificaat

Prijs: € 1.895,-

Meld je aan

Jouw gegevens

De initialen worden vermeld op het certificaat 
Werkzaam in sector
Indien je hierboven 'Anders' hebt aangevinkt, kun je hier toelichten in welke sector je werkzaam bent

Gegevens ten behoeve van de factuur

Wie betaalt de factuur? *
Ad 1: Als je zelf de factuur betaalt hoef je hieronder alleen je adres, woonplaats en digitale factuuradres in te vullen.
Ad 2 en 3: Als de factuur betaald wordt door de werkgever of anders verzoeken we je álle velden in te vullen. 
Als hier niets wordt ingevuld vermelden wij op de factuur t.a.v. de crediteurenadministratie.
Is het wenselijk om een inkooporder of kostenplaats op de factuur te vermelden? Zo ja, welke?
Direct aanmelden

Type

Training / cursus

Doelgroep

 • Leraren/docenten
 • Intern begeleiders

Sector

PO
VO

Duur

9 woensdagmiddagen (garantie dat de opleiding start in september)

Locatie

Bijeenkomst 1 en terugkombijeenkomst in Zoetermeer of Hoofddorp; overige bijeenkomsten online (tenzij alle deelnemers in de buurt wonen).

Startdatum(s)

Gevalideerd voor

Na deelname ontvang je een certificaat

Prijs: € 1.895,-

Academie

Is dit toch niet wat je zocht? Bekijk dan onze andere opleidingen en trainingen.

Naar het overzicht