Gedeeld leiderschap werkwijze 1801

Eigen werkwijze 1801 

In deze aanpak staat met name het onderwijskundig leiderschap en het teamleren centraal. Bij een traject rondom gedeeld leiderschap gaan wij een stap verder in het belichten van de gehele organisatie en alles wat hierbij komt kijken. Hierin maken wij gebruik van onderzochte en bewezen aanpakken. Maar ook door samen nieuwe dingen uit te proberen. In dit beschrijven we welke (concentrische) stappen en welke begeleiding wij kunnen verzorgen wanneer je met gedeeld leiderschap aan de slag wilt.
Ons uitgangspunt hierin is dat we deze weg vanuit gedeelde verantwoordelijkheid bewandelen. Dit is namelijk het startpunt van gedeeld leiderschap. Jullie bewandelen de weg, wij geven ankerpunten, delen onze kennis, sturen soms bij om terug naar de essentie te gaan en coachen daar waar nodig, naar het door jullie geformuleerde einddoel.

Richtlijnen

Het programma dat 1801 ontwikkeld heeft, is gebaseerd een aantal richtlijnen die van wezenlijk belang zijn bij het organiseren van gedeeld leiderschap.

 1. Betrek
  Gedeeld leiderschap is in onze ogen kansloos zonder de constructieve inbreng van alle betrokkenen. De eerste (en mogelijk moeilijkste stap) is dat de invoering een gezamenlijk project wordt. Iedereen moet helder voor ogen hebben, niet alleen wat er gaat gebeuren, maar ook het waarom! Medewerkers betrekken bij de inrichting van de organisatie vergroot hun verantwoordelijkheidsgevoel. Betrokkenheid vergroot het onderlinge vertrouwen en dit is een basisvoorwaarde om te komen tot gedeeld leiderschap.
 2. Geef richting
  Om tot gedeeld leiderschap te komen is het van groot belang om verwachtingen heel specifiek en helder te maken. Door minder controle (van bovenaf) vraagt dit om meer afspraken: wie doet wat, met welke middelen en met welk gewenst resultaat? Hoe verhoudt dit zich tot de organisatie?
 3. Zorg voor coaching
  Gedeeld leiderschap betekent niet ‘loslaten’ maar een andere manier van ‘vasthouden’. Zorg voor coaching voor wie dat nodig heeft en voor een zorgvuldige monitoring en begeleiding van het team.
 4. Communicatie
  Gedeeld leiderschap valt of staat met heldere en duidelijke communicatie. Dit vraagt om de teamleden te begeleiden in het geven en ontvangen van eerlijke feedback. Over successen en over mislukkingen. Daarnaast moeten protocollen goed beschreven zijn zodat er geen misverstanden ontstaan.
 5. Voorbeeldfunctie
  Als leidinggevende het goede voorbeeld geven, het daadwerkelijk geven van vertrouwen aan je team/teams, hier terugkoppeling op geven, maakt de kans van slagen groter. Blijf het voortouw hierin nemen. Betrokkenheid blijft alleen bestaan als het van twee kanten, werknemers en leidinggevenden, komt.
 6. Wees flexibel
  Blijf scherp met elkaar op hoe gedeeld leiderschap zich ontwikkelt. Waar vraagt het aanpassingen, waar loopt het goed, enz.
 7. Delen/reflecteren en vieren successen
  Gedeeld leiderschap is een proces dat tijd, vallen en opstaan vraagt. Neem kleine stapjes, wat probeer je uit, welk subteam neemt een volgende stap, enz. Reflecteer continu op de keuzes die gemaakt worden. En, vier de successen in het proces, hoe klein ook! Laat de successen de uithangborden zijn van een gedeelde visie/missie t.a.v. gedeeld leiderschap.

(o.a. uit het dossier ‘Nieuw leiderschap’)

Concentrisch keuzeprogramma naar 'Gedeeld Leiderschap'

(klik op de afbeelding om het schema te downloaden)

Afbeelding
gedeeld leiderschap