Anja van Iperenburg

Anja van Iperenburg is orthopedagoog en houdt zich bezig met leerlingonderzoeken en basis GGZ. Verder is ze regiebehandelaar voor de dyslexiezorg (met name de pre-intake). Ze verzorgt workshops en trainingen rond de meldcode en traumasensitief onderwijzen. 

Anja is een goede observator. Ze heeft snel door wat er speelt bij een leerling, in deze klas en bij deze leerkracht. Ze zet zich in om leren en ontwikkelen mogelijk te maken, zodat het beter gaat met kinderen, hun ouders en hun leerkrachten. Ze wordt er vrolijk van als die samenwerking lukt en kinderen zich kunnen ontplooien. 

BIG-nummer: 79050262431 / 39050262425

Gerelateerd