Myrthe van den Blink

Myrthe is trainer en adviseur bij 1801. Ze werkt met schoolleiders, teams en docenten in het vo en mbo. Myrthe's sterke kanten liggen op het gebied van leren en innoveren, van fragmentatie naar verbinding, teambegeleiding en scholing en het (her)ontwerpen van curricula. Ook houdt ze zich bezig met pedagogisch en didactisch handelen in het mbo, en formatief werken in het vo en mbo. In haar werk laat ze zich onder meer inspireren door uitspraken van Mahatma Gandhi: “Freedom is not worth having it, if it does not include the freedom to make mistakes”  en A.S. Neill: “Een school moet geschikt worden gemaakt voor het kind en niet het kind voor de school”.

Myrthe is bevlogen, enthousiast en creatief, zonder de realiteit en soms weerbarstige onderwijspraktijk uit het oog te verliezen. Ook is Myrthe verbindend, zowel persoonlijk als inhoudelijk en procesmatig. Ze vindt het belangrijk om kennis en inzichten delen om gezamenlijk tot nieuwe inzichten te komen; kenniscreatie. En om kennis en praktijk te verbinden om dat werkt ook werkbaar te maken. Ook wil Myrthe fragmentatie in het onderwijs zichtbaar maken en scholen ondersteunen bij het opnieuw creëren van de verbinding.

Gerelateerd

Dienst

Beleidsontwikkeling

Wil jij het beste uit jezelf én je team halen? Tijd om aan de slag te gaan met beleidsontwikkeling!

Beleidsontwikkeling