Subsidie

Aan de slag met het Masterplan!

Primair en voortgezet onderwijs

Wil je op korte termijn al aan de slag met het Masterplan Basisvaardigheden? Heb je subsidie aangevraagd en is deze toegekend?
De subsidie kun je als school inzetten om resultaten op taal, rekenen of wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid aantoonbaar te verbeteren. De subsidie is beschikbaar tot en met 31 juli 2024. Voor die datum moeten alle geplande activiteiten zijn afgerond. 

De subsidie in een notendop

De evidence informed interventies zijn, net als bij het NP Onderwijs, beschikbaar via een menukaart. 

Onderdelen van de menukaart zijn bijvoorbeeld:

 • Extra instructie en onderwijstijd voor leerlingen;
 • Effectieve didactiek;
 • Professionalisering van het onderwijspersoneel;
 • Klassenmanagement;
 • Leer- en ontwikkelmiddelen.

Effecten meten en subsidie verantwoorden

Wij helpen je graag:

 • Bij de nulmeting, tussenmetingen en het interpreteren van de resultaten.
 • Welke impact hebben de interventies? 
 • Cyclisch werken aan onderwijsontwikkeling: beredeneren en bijstellen. 
  Heeft jouw interventie opgeleverd wat je voor ogen had? Zo ja, hoe ga je het borgen, zo nee hoe ga je je doelen bijstellen of het proces aanpassen?

We staan zowel inhoudelijk als procesmatig voor je klaar. Wil je meer informatie? 
Neem contact op met je accountmanager of Anneke Jehee (PO) of Sander Luttje (VO).

Meer informatie over Masterplan Basisvaardigheden

Het Masterplan Basisvaardigheden richt zich op het het verbeteren van de resultaten van de basisvaardigheden. Het raakt alle partijen in het onderwijsveld. Wat betekent dit voor jouw school? 

Het Masterplan richt zich op 5 pijlers, namelijk:

 1. Extra tijd en ruimte voor kwalitatief goede leraren;
 2. Kennis en beschikbaarheid effectieve leermiddelen;
 3. Een goede aansluiting en gedeelde verantwoordelijk tussen school en omgeving;
 4. Goed zicht op resultaten van basisvaardigheden en effectieve interventies dmv onderzoek en monitoring;
 5. Ontwikkelen van een goed landelijk curriculum zodat het het onderwijs een heldere opdracht heeft. 

Meer over de subsidie verbetering basisvaardigheden lees je op de website Dienst Uitvoering Subsidies aan instellingen:

Neem contact op!

Wil je weten hoe je de basisvaardigheden op jouw school kunt versterken? We denken graag met je mee!
Ben je werkzaam in het PO? Neem contact op Anneke Jehee. Ben je werkzaam in het VO? Neem dan contact op met Sander Luttje.