Aanmelden

Aanmelden dyslexiezorg

Om jouw kind of leerling met vermoedens van dyslexie aan te melden voor (vergoede) dyslexiezorg bij 1801 hebben wij twee ingevulde vragenlijsten nodig: één aanmeldformulier ingevuld door school (de leraar en/of intern begeleider) en één formulier ingevuld door de ouder(s). Deze twee aanmeldformulieren vormen samen het aanmelddossier. Na screening van het dossier is duidelijk of jouw kind of leerling in aanmerking komt voor het vergoede dyslexieonderzoek. 

 

 

Direct aanmelden

Meld jouw kind of leerling aan voor dyslexieonderzoek bij 1801.

Wat gebeurt er na mijn aanmelding? 

 • Op het moment dat de aanmeldingsformulieren en aanvullende documenten van ouders en school binnen zijn, bekijken we of het dossier compleet is. 
 • Wanneer we nog informatie missen, vragen we je zo snel mogelijk om dit aan te leveren. 
 • Is het aanmelddossier compleet? Dan sturen we een aanmeldbevestiging waarin we aangeven wanneer het dossier wordt gescreend. 
 • De inhoudelijke screening duurt enkele weken, indien aanvullende informatie nodig is nemen we zo snel mogelijk contact op.
 • Een positieve screening? Dan ontvang je binnen enkele weken een uitnodiging van ons voor het vervolg van het traject: de start van het onderzoek. 
 • Tijdens het dyslexieonderzoek kijken we of er sprake is van dyslexie en hoe ernstig dit is. Daarna wordt er, in het geval van ernstige dyslexie, een behandelindicatie afgegeven. De behandeling wordt daarna ingepland.  

Wachttijden

Op dit moment kan het zijn dat je voor een dyslexiebehandeling langer moet wachten dan je van ons gewend bent. Hoe lang het duurt voor jouw kind of leerling met dyslexie behandeld kan worden na het dyslexieonderzoek, verschilt per regio.

 • In de regio Hoofddorp varieert de wachttijd tussen de 2 en 4 maanden.
 • In de regio's Zoetermeer en Haaglanden worden nieuwe aanmeldingen - die nu bij ons binnenkomen - vanaf september 2023 in behandeling genomen. Voor reeds ingediende dossiers in Zoetermeer en Haaglanden varieert de wachttijd voor diagnostiek tussen de 3 en 6 maanden.
 • In de regio Holland Rijnland is er momenteel een cliëntenstop. Nieuwe aanmeldingen worden pas vanaf januari 2024 in behandeling genomen.
 • In de regio Rotterdam worden nieuwe aanmeldingen pas vanaf september 2023 in behandeling genomen. We kunnen momenteel geen aanduiding voor een wachttijd geven. Wil je meer zekerheid over de wachttijd? Stap dan eventueel over naar een andere aanbieder van dyslexiezorg.
 • In de regio Midden (Utrecht/Arnhem/Nijmegen) hanteren we de reguliere doorlooptijden voor wat betreft onderzoek, voor behandeling moet je iets langer wachten dan je van ons gewend bent. Na het onderzoek wordt je verder geïnformeerd over de wachttijd.

In het belang van jouw kind of leerling met dyslexie doen we ons uiterste best om zo snel mogelijk te starten met onze dyslexiebehandeling. Om de wachttijd nuttig te besteden hebben we materiaal ontwikkeld waarmee je toch alvast met je kind aan de slag kunt. Meer weten? Bel of mail ons even! 

Groepsbijeenkomsten voor kinderen - regio Hoofddorp

1801 organiseert groepsbijeenkomsten voor kinderen die kort geleden te horen hebben gekregen dat zij dyslexie hebben. Lees meer over deze bijeenkomsten en meld je aan.

Heb je vragen?

Wij willen ze graag beantwoorden! Vul het contactformulier in.