aanmeldformulier dyslexie

Aanmelden dyslexiezorg

Om jouw kind of leerling met vermoedens van dyslexie aan te melden voor (vergoede) dyslexiezorg bij 1801 hebben wij twee ingevulde vragenlijsten nodig: één aanmeldformulier ingevuld door school (de leraar en/of intern begeleider) en één formulier ingevuld door de ouder(s). Deze twee aanmeldformulieren vormen samen het aanmelddossier. Na screening van het dossier is duidelijk of jouw kind of leerling in aanmerking komt voor het vergoede dyslexieonderzoek. 

Woon je in de gemeente Alphen aan den Rijn? Dan geldt een andere route!

Ben je ouder en woon je in de gemeente Alphen aan den Rijn? Dan vragen wij je eerst aan te melden bij Jeugd en Gezinsteams in Alphen aan den Rijn voor een kennismakingsgesprek. Na het kennismakingsgesprek hoor je wat de mogelijke vervolgstappen zijn.

Aanmeldformulier voor vergoede dyslexiezorg

Meld jouw kind of leerling aan voor dyslexieonderzoek bij 1801 (vergoede dyslexiezorg).

Aanmeldformulier voor Niet-vergoede dyslexiezorg

Meld jouw kind of leerling aan voor niet-vergoede dyslexiezorg bij 1801 (zowel voor po als vo leerlingen).

Let op: Momenteel wordt in de regio's Kennemerland, Amstelland & de Meerlanden en Leiden geen diagnostisch onderzoek uitgevoerd dat door ouders (particulieren) wordt aangevraagd. Zie hier het overzicht van gemeenten die onder deze regio's vallen.

Invullen van het aanmeldformulier

Toelichting:

 1. Je kunt de vragenlijst het beste via je laptop of vaste pc invullen. Via je smartphone zie je niet alles wat je in moet vullen en worden antwoorden soms niet goed opgeslagen.
 2. Open de link niet in Internet Explorer, maar bijvoorbeeld in Chrome. 

Heb je hulp nodig bij het invullen van het formulier? Neem dan contact met ons op via:

 • Regiokantoor Zoetermeer: 088 1801 325
 • Regiokantoor Hoofddorp: 088 1801 326
 • Regiokantoor Elst: 088 1801 327

Weet je niet onder welk regiokantoor jouw kind of leerling valt? Neem dan contact op via 088 1801 100 of info@1801.nl.

Wat gebeurt er na mijn aanmelding?

 • Op het moment dat de aanmeldingsformulieren en aanvullende documenten van ouders en school binnen zijn, bekijken we of het dossier compleet is. 
 • Wanneer we nog informatie missen, vragen we je zo snel mogelijk om dit aan te leveren. 
 • Is het aanmelddossier compleet? Dan sturen we een aanmeldbevestiging waarin we aangeven wanneer het dossier wordt gescreend. 
 • De inhoudelijke screening duurt enkele weken, indien aanvullende informatie nodig is nemen we zo snel mogelijk contact op.
 • Een positieve screening? Dan ontvang je binnen enkele weken een uitnodiging van ons voor het vervolg van het traject: de start van het onderzoek. 
 • Tijdens het dyslexieonderzoek kijken we of er sprake is van dyslexie en hoe ernstig dit is. Daarna wordt er, in het geval van ernstige dyslexie, een behandelindicatie afgegeven. De behandeling wordt daarna ingepland.  

Wachttijden

Op dit moment kan het zijn dat je voor een dyslexieonderzoek of dyslexiebehandeling langer moet wachten dan je van ons gewend bent. Hoe lang het duurt voor jouw kind of leerling met dyslexie behandeld kan worden na het dyslexieonderzoek, verschilt per regio.

 • In de regio Hoofddorp varieert de wachttijd voor diagnostiek of behandeling tussen de 2 en 4 maanden.
 • In de regio's Zoetermeer en Haaglanden varieert de wachttijd voor diagnostiek tussen de 3 en 6 maanden; voor dyslexiebehandelingen varieert deze tussen de 5 en 8 maanden.
 • In de regio Holland Rijnland varieert de wachttijd voor diagnostiek vanaf aanmelding tussen de 7 en 10 maanden en voor behandeling varieert deze, afhankelijk van de woonplaats, tussen de 3 en 6 maanden.
 • In de regio Rotterdam is er een wachttijd van een aantal maanden voor de reguliere behandelingen. Indien de leerling hiervoor geschikt is, kan de behandeling ook online plaatsvinden. 
 • In de regio Midden (Utrecht/Arnhem/Nijmegen) hanteren we de reguliere doorlooptijden voor wat betreft onderzoek, voor behandeling moet je iets langer wachten dan je van ons gewend bent. Na het onderzoek word je verder geïnformeerd over de wachttijd.
 • In de regio Twente worden behandelingen die vanaf nu starten online gegeven. 

In het belang van jouw kind of leerling met dyslexie doen we ons uiterste best om zo snel mogelijk te starten met onze dyslexiebehandeling. Om de wachttijd nuttig te besteden hebben we materiaal ontwikkeld waarmee je toch alvast met je kind aan de slag kunt. Meer weten? Bel of mail ons even! 

Poortwachter

Sommige gemeentes of regio's werken met een poortwachter. Geldt dat ook voor jouw gemeente of regio? Dan moet je het kind of de leerling via de poortwachter aanmelden, en niet via ons aanmeldformulier. 

Groepsbijeenkomsten voor kinderen - regio Hoofddorp

1801 organiseert groepsbijeenkomsten voor kinderen die kort geleden te horen hebben gekregen dat zij dyslexie hebben. Lees meer over deze bijeenkomsten en meld je aan.

Heb je vragen?

Wij willen ze graag beantwoorden! Vul het contactformulier in.