Kanjertraining

Kanjertraining B / C licentie

Verleng je licentie! Deze opfriscursus is voor leraren die 2 jaar geleden hun A of B licentie hebben behaald. 

Kanjertraining B / C licentie

Tijdens de terugkomdag komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Opfrissen achtergrond Kanjertraining
  • Ervaringen uitwisselen (onder andere inventariseren wat goed gaat en wat knelpunten zijn)
  • Nieuwe inzichten en materialen
  • Hoe wordt er om gegaan met pestgedrag? Het pestprotocol
  • Meidenvenijn
  • Kritiek geven en krijgen
  • Sociogram en leerlingvolgsysteem op de website.

Verlenging licentie Kanjertraining

De B licentie wordt verlengd met een geldigheidsduur van 2 jaar. De C licentie is definitief.

Training wordt nog gepland
De training vindt plaats op 18 september van 9.00 tot 15.30 uur

Type

Training / cursus

Doelgroep

  • Leraren

Sector

PO

Duur

1 dag van 9.00 tot 15.30 uur

Locatie

Zoetermeer

Startdatum(s)

Gevalideerd voor

Na deelname ontvang je een certificaat

Prijs: € 250,-

Meld je aan

Gegevens deelnemer

Ik meld me aan voor: *
De initialen worden vermeld op het certificaat 
Werkzaam in sector
Indien je hierboven 'Anders' hebt aangevinkt, kun je hier toelichten in welke sector je werkzaam bent

Gegevens ten behoeve van de factuur

Wie betaalt de factuur? *
Ad 1: Als je zelf de factuur betaalt hoef je hieronder alleen je adres, woonplaats en digitale factuuradres in te vullen.
Ad 2 en 3: Als de factuur betaald wordt door de werkgever of anders verzoeken we je álle velden in te vullen. 
Als hier niets wordt ingevuld vermelden wij op de factuur t.a.v. de crediteurenadministratie.
Is het wenselijk om een inkooporder of kostenplaats op de factuur te vermelden? Zo ja, welke?

Type

Training / cursus

Doelgroep

  • Leraren

Sector

PO

Duur

1 dag van 9.00 tot 15.30 uur

Locatie

Zoetermeer

Startdatum(s)

Gevalideerd voor

Na deelname ontvang je een certificaat

Academie

Is dit toch niet wat je zocht? Bekijk dan onze andere opleidingen en trainingen.

Naar het overzicht