Leergang Onderwijsontwikkeling VO

Leergang onderwijsontwikkeling in het vo

Direct aanmelden

In de leergang Onderwijsontwikkeling in het vo leer je jouw onderwijs te ontwikkelen vanuit een stevige theoretische basis en praktische tips. 

Wil jij eigentijds onderwijs ontwerpen, ontwikkelen en implementeren, en daarmee impact maken op het leren van je leerlingen? Wil je weten hoe je met jouw onderwijsontwikkeling het zelfregulerend leren van je leerlingen stimuleert? Of wil je vanuit de subsidie verbetering basisvaardigheden een gedegen leerlijn opzetten voor bijvoorbeeld burgerschap of rekenen?

In de leergang Onderwijsontwikkeling in het vo leer je jouw onderwijs te ontwikkelen vanuit een stevige theoretische basis en praktische tips. We nemen de nieuwste inzichten over wat werkt in leren en onderwijs mee om deze ontwikkeling op school een succes te maken. Zo leer je onder andere om met een helikopterview naar het onderwijs te kijken en grip te krijgen op de gehele (doorlopende) leerlijn.

Voor wie?

De leergang onderwijsontwikkeling in het vo is bedoeld voor docenten die aanjager willen zijn in het onderwijs, die gedreven zijn en talent hebben om onderwijs te ontwikkelen, die teamoverstijgend nieuw onderwijs willen inrichten. Denk hierbij aan het opzetten van een nieuw project of leergebied, het ontwerpen van vakoverstijgend leren of het creëren van extra curriculair onderwijs.  
 
Heb je een projectopdracht of ben je gevraagd als kartrekker waarbij je onderwijs wil gaan vernieuwen, ontwerpen, innoveren of versterken? Dan ga je opereren als visionair, ontwerper, onderzoeker, veranderkundig leider, adviseur en niettemin ook nog gewoon vakdocent. Dit vraagt een hele andere blik, kennis en vaardigheden in het ontwerpen van je onderwijs dan wanneer je alleen opereert als docent binnen jouw vakgebied. Deze uitdaging grijpen we graag samen met jou aan binnen deze leergang, zodat jij zowel inhoudelijk als procesmatig nóg sterker in je schoenen gaat staan.

Na de leergang…

Wij staan voor duurzame onderwijsontwikkeling met maximale impact. De realiteit leert ons dat het daadwerkelijk tot stand brengen van een onderwijsontwikkeling in het vo, de duur van één schooljaar overschrijdt. We willen dat je de mogelijkheid hebt om het nieuwe onderwijs (in het volgende schooljaar) te implementeren, zodat je ook begeleiding en feedback ontvangt bij de implementatie, evaluatie en borgingsfase van de onderwijsontwikkeling. Daarom duurt deze leergang langer dan één schooljaar: 14 maanden.

Opzet

Tijdens de leergang kijken we naar hoe leren werkt en hoe jij als ontwerper van onderwijs de impact op het leren en ontwikkeling van de leerlingen kan vergroten. De leergang doorloopt meer dan één schooljaar waardoor ook de implementatie, evaluatie en borging uitgevoerd kunnen worden gedurende de leergang. Hierbij hanteren wij de volgende succescriteria: 

 • Aansluiting bij ambities, visie en onderwijsconcept school 
 • Vernieuwend karakter: eigentijds, toekomstbestendig onderwijs 
 • Constructive allignement (leerdoelen (eindtermen), leeractiviteiten en toetsing worden continu afgestemd)  
 • Betrokkenheid en draagvlak belanghebbenden (leerlingen, ouders, collega’s) met behulp van verander- en interventiekundige inzichten 
 • Verantwoorde keuzes maken op basis van wetenschappelijke inzichten  
 • Concreet plan voor duurzame ontwikkeling, implementatie, evaluatie en borging  

In de leergang maken wij gebruik van evidence-informed theorieën over effectief onderwijs. Wij werken met ervaren opleiders en leercoaches die bekend zijn met het onderwijs in het vo, en maatwerk kunnen leveren op basis van jouw persoonlijke leerdoel.

Direct toepasbaar in de praktijk

We zorgen voor een goede balans tussen theorie en praktijk. Wat in de leergang aan bod komt, heeft altijd een link met jouw dagelijkse werkpraktijk. Scholing is een katalysator in het leren, maar de toepassing in de praktijk en de uitwisseling met je mede-cursisten en opleiders maakt echt het verschil!

In de leergang ga jeaan de slag met een (her-)ontwerpvraag uit én in jouw school; een ontwerpopdracht. Hierdoor kun je de theorie direct verbinden met de praktijk. Er is veel ruimte om je eigen professionaliseringswensen te koppelen aan de ontwerpopdracht ter verbetering van jullie onderwijs.  

Programma

De leergang omvat:

 • 10 scholings/werkbijeenkomsten (op donderdagmiddag van 13.00-17.00 uur)
 • 3 driehoeksgesprekken met leercoach en afdelingsleider (start-, tussen- en eindgesprek) 
 • 2 gesprekken met leercoach
 • 4 peercoachingssessie met mede-deelnemers
 • Studiebelastingsuren (SBU): 120 

We adviseren dat je tijdens de leergang op donderdagmiddag vrijgeroosterd wordt voor de deelname aan de bijeenkomsten, coaching, zelfstudie en natuurlijk het ontwerp en de implementatie hiervan. 

Beoordeling en certificering

Na afloop van de leergang ontvang je een certificaat. Deze leergang kan ook ingezet worden voor een LC/LD traject.

Data

De bijeenkomsten vinden plaats op donderdagmiddag van 13.00 – 17.00 uur. 

 • Bijeenkomst 1: 17 oktober 2024 
 • Bijeenkomst 2: 7 november 2024
 • Bijeenkomst 3: 12 december 2024
 • Bijeenkomst 4: 23 januari 2025
 • Bijeenkomst 5: 13 februari 2025
 • Bijeenkomst 6: 27 maart 2025
 • Bijeenkomst 7: 17 april 2025
 • Bijeenkomst 8: 5 juni 2025
 • Bijeenkomst 9: 9 oktober 2025
 • Bijeenkomst 10: 11 december 2025

Aanmelden

Aanmelden kan via het formulier onderaan de pagina. Heb je vragen? Neem dan contact op met Myrthe van den Blink of Nico Taminiau.

Type

Leergang

Doelgroep

 • Leraren/docenten

Sector

VO

Duur

10 bijeenkomsten in 14 maanden

Locatie

Arnhem

Startdatum(s)

Prijs: € 5.450,-

Meld je aan

Jouw gegevens

De initialen worden vermeld op het certificaat 
Werkzaam in sector
Indien je hierboven 'Anders' hebt aangevinkt, kun je hier toelichten in welke sector je werkzaam bent

Gegevens ten behoeve van de factuur

Wie betaalt de factuur? *
Ad 1: Als je zelf de factuur betaalt hoef je hieronder alleen je adres, woonplaats en digitale factuuradres in te vullen.
Ad 2 en 3: Als de factuur betaald wordt door de werkgever of anders verzoeken we je álle velden in te vullen. 
Als hier niets wordt ingevuld vermelden wij op de factuur t.a.v. de crediteurenadministratie.
Is het wenselijk om een inkooporder of kostenplaats op de factuur te vermelden? Zo ja, welke?
Direct aanmelden

Type

Leergang

Doelgroep

 • Leraren/docenten

Sector

VO

Duur

10 bijeenkomsten in 14 maanden

Locatie

Arnhem

Startdatum(s)

Prijs: € 5.450,-

Academie

Is dit toch niet wat je zocht? Bekijk dan onze andere opleidingen en trainingen.

Naar het overzicht