Opleiding taal lezen

Opleiding Specialist Taal Lezen

Direct aanmelden

In de opleiding tot specialist Taal/Lezen ga je dieper in op specifieke kennis en vaardigheden op het gebied van taalonderwijs; de normale ontwikkeling, veelvoorkomende afwijkingen en effectieve didactiek bij de verschillende taaldomeinen.

Meer inzicht in de verschillende taaldomeinen 

De opleiding omvat verschillende taaldomeinen, zoals begrijpend lezen, woordenschat, technisch lezen en spelling. Je verdiept niet alleen je kennis maar krijgt ook inzicht in de dwarsverbanden tussen deze domeinen. Middels praktijkgerichte opdrachten werk je aan de eigen ontwikkeling.

Met behulp van een digitaal assessment wordt je startsituatie bepaald en binnen de mogelijkheden van de opleiding aangesloten op de voorkennis en je eigen leervragen.

Opbouw opleiding en data

De gehele opleiding bestaat uit 12 opleidingsbijeenkomsten van 16.00 tot 19.00 uur en 2 intervisiebijeenkomsten van 16.00 tot 18.00 uur.
Tijdens de opleidingsbijeenkomsten wordt een lichte maaltijd geserveerd.

De data zijn:

Module 1 Mondelinge taal

 • Bijeenkomst 1  Taalontwikkeling : dinsdag 9 januari 2024
 • Bijeenkomst 2  Meertaligheid : dinsdag 6 februari 2024
 • Bijeenkomst 3  Mondelinge taal : donderdag 29 februari 2024
 • Bijeenkomst 4  Woordenschat : dinsdag 19 maart 2024

1 intervisie bijeenkomst van 16.00 uur tot 18.00 uur : donderdag 18 april 2024

Module 2 Lezen

 • Bijeenkomst 1 Beginnende geletterdheid  en doorgaande lijn 1-2-3 : dinsdag 14 mei 2024
 • Bijeenkomst 2 Lezen en leesmotivatie : donderdag 6 juni 2024
 • Bijeenkomst 3 Begrijpend lezen : dinsdag 17 september 2024
 • Bijeenkomst 4 Begrijpend lezen : donderdag 10 oktober 2024

2 Intervisiebijeenkomst van 16.00 uur tot 18.00 uur : dinsdag 5 november 2024

Module 3 Taalverzorging en stellen

 • Bijeenkomst 1 Taal/ spelling : donderdag 28 november 2024
 • Bijeenkomst 2 Taal/spelling : donderdag 9 januari 2025
 • Bijeenkomst 3 Stellen : dinsdag 4 februari 2025
 • Bijeenkomst 4 Stellen : donderdag 6 maart 2025

Laatste bijeenkomst (presentaties eindopdracht en feestelijke afsluiting) van 16.00 uur tot 18.00 uur: 8 april 2025

Lees hier de uitgebreide toelichting op de verschillende modules. Per bijeenkomst kun je rekenen op 2 uur voorbereiding / huiswerk.

Na het volgen van de opleiding

 • Heb je een bredere achtergrondkennis over taal, taalontwikkeling en didactiek
 • Heb je inzicht in de samenhang tussen de verschillende taaldomeinen
 • Kun je de sterktes en zwaktes in beeld brengen van je eigen taalonderwijs
 • Kun je verbeteracties formuleren en uitzetten binnen de eigen school.

Training op maat

Ook een training op maat is mogelijk voor deelnemers binnen een groep scholen/bestuur.

Type

Training / cursus

Doelgroep

 • Leraren/docenten
 • Intern begeleiders

Sector

PO

Duur

Ruim 1 jaar

Locatie

Zoetermeer

Startdatum(s)

Prijs: € 2.395,-

Meld je aan

Jouw gegevens

De initialen worden vermeld op het certificaat 
Werkzaam in sector
Indien je hierboven 'Anders' hebt aangevinkt, kun je hier toelichten in welke sector je werkzaam bent

Gegevens ten behoeve van de factuur

Wie betaalt de factuur? *
Ad 1: Als je zelf de factuur betaalt hoef je hieronder alleen je adres, woonplaats en digitale factuuradres in te vullen.
Ad 2 en 3: Als de factuur betaald wordt door de werkgever of anders verzoeken we je álle velden in te vullen. 
Als hier niets wordt ingevuld vermelden wij op de factuur t.a.v. de crediteurenadministratie.
Is het wenselijk om een inkooporder of kostenplaats op de factuur te vermelden? Zo ja, welke?
Direct aanmelden

Type

Training / cursus

Doelgroep

 • Leraren/docenten
 • Intern begeleiders

Sector

PO

Duur

Ruim 1 jaar

Locatie

Zoetermeer

Startdatum(s)

Prijs: € 2.395,-

Academie

Is dit toch niet wat je zocht? Bekijk dan onze andere opleidingen en trainingen.

Naar het overzicht