Mia Versteegen

Mia Versteegen is onderwijsadviseur bij 1801. Ze adviseert en ondersteunt scholen bij alle vragen met betrekking tot taal-/leesonderwijs en het jonge kind (groep 1, 2 en 3). Daarnaast is Mia trainer van De Vreedzame School. Mia kan goed luisteren en en analytisch denken.

Door samen te werken met anderen, wat ze graag doet, wil Mia het onderwijs verbeteren. Het betekenisvoller maken voor de kinderen en de leraren. Bij Mia staat verbinding met de klant centraal en samen werken aan verbetering, waardoor resultaat zichtbaar wordt.

Gerelateerd

Artikel

Leerteam Jonge Kind

Leerteams: samen de diepte in  Medewerkers van  Stichting Jong Leren (in Heemstede) kunnen zelf verdiepend leren door te participere...

ikc vorming
Dienst

Burgerschap

Burgerschap, hoe maak jij van je leerlingen verantwoordelijke wereldburgers?

Burgerschap