dyslexiebehandeling

Opleiding Taalspecialist / Leesspecialist

Direct aanmelden

In de opleiding tot taalspecialist / leesspecialist ga je dieper in op specifieke kennis en vaardigheden op het gebied van taalonderwijs; de normale ontwikkeling, veelvoorkomende afwijkingen en effectieve didactiek bij de verschillende taaldomeinen.

Meer inzicht in de verschillende taaldomeinen 

De opleiding taalspecialist / leesspecialist omvat verschillende taaldomeinen, zoals begrijpend lezen, woordenschat, technisch lezen en spelling. Je verdiept niet alleen je kennis maar krijgt ook inzicht in de dwarsverbanden tussen deze domeinen. Middels praktijkgerichte opdrachten werk je aan de eigen ontwikkeling.

Met behulp van een digitaal assessment wordt je startsituatie bepaald en binnen de mogelijkheden van de opleiding aangesloten op de voorkennis en je eigen leervragen.

Opbouw opleiding en data 

De gehele opleiding taalspecialist / leesspecialist bestaat uit 12 opleidingsbijeenkomsten van 16.00 tot 19.00 uur en 2 intervisiebijeenkomsten van 16.00 tot 18.00 uur. Tijdens de opleidingsbijeenkomsten worden broodjes geserveerd.

Het is zéker dat de opleiding in oktober start!

De data zijn:

Module 1 Mondelinge taal

 • Bijeenkomst 1  Taalontwikkeling : donderdag 10 oktober 2024
 • Bijeenkomst 2  Meertaligheid : dinsdag 5 november 2024
 • Bijeenkomst 3  Mondelinge taal : donderdag 28 november 2024
 • Bijeenkomst 4  Woordenschat : donderdag 9 januari 2025

1 intervisie bijeenkomst van 16.00 uur tot 18.00 uur : dinsdag 4 februari 2025

Module 2 Lezen

 • Bijeenkomst 1 Beginnende geletterdheid  en doorgaande lijn 1-2-3 : donderdag 6 maart 2025
 • Bijeenkomst 2 Lezen en leesmotivatie : dinsdag 8 april 2025
 • Bijeenkomst 3 Begrijpend lezen : woensdag 14 mei 2025
 • Bijeenkomst 4 Begrijpend lezen : donderdag 12 juni 2025

2 Intervisiebijeenkomst van 16.00 uur tot 18.00 uur : dinsdag 1 juli 2025

Module 3 Taalverzorging en stellen

 • Bijeenkomst 1 Taal/ spelling : dinsdag 9 september 2025
 • Bijeenkomst 2 Taal/spelling : donderdag 9 oktober 2025
 • Bijeenkomst 3 Stellen : dinsdag 4 november 2025
 • Bijeenkomst 4 Stellen : donderdag 27 november 2025

Laatste bijeenkomst (presentaties eindopdracht en feestelijke afsluiting) van 16.00 uur tot 18.00 uur: dinsdag 13 januari 2026

Lees hier de uitgebreide toelichting op de verschillende modules. Per bijeenkomst kun je rekenen op 2 uur voorbereiding / huiswerk.

Na het volgen van de opleiding

 • Heb je een bredere achtergrondkennis over taal, taalontwikkeling en didactiek
 • Heb je inzicht in de samenhang tussen de verschillende taaldomeinen
 • Kun je de sterktes en zwaktes in beeld brengen van je eigen taalonderwijs
 • Kun je verbeteracties formuleren en uitzetten binnen de eigen school.

Op maat

Dit traject, maar ook andere trajecten, kunnen we ook op maat verzorgen, bijvoorbeeld binnen een bestuur. Neem voor meer informatie contact met ons op.  

Type

Training / cursus

Doelgroep

 • Leraren/docenten
 • Intern begeleiders

Sector

PO

Duur

Ruim 1 jaar (garantie dat de opleiding start in oktober)

Locatie

Zoetermeer

Startdatum(s)

Prijs: € 2.395,-

Meld je aan

Jouw gegevens

De initialen worden vermeld op het certificaat 
Werkzaam in sector
Indien je hierboven 'Anders' hebt aangevinkt, kun je hier toelichten in welke sector je werkzaam bent

Gegevens ten behoeve van de factuur

Wie betaalt de factuur? *
Ad 1: Als je zelf de factuur betaalt hoef je hieronder alleen je adres, woonplaats en digitale factuuradres in te vullen.
Ad 2 en 3: Als de factuur betaald wordt door de werkgever of anders verzoeken we je álle velden in te vullen. 
Als hier niets wordt ingevuld vermelden wij op de factuur t.a.v. de crediteurenadministratie.
Is het wenselijk om een inkooporder of kostenplaats op de factuur te vermelden? Zo ja, welke?
Direct aanmelden

Type

Training / cursus

Doelgroep

 • Leraren/docenten
 • Intern begeleiders

Sector

PO

Duur

Ruim 1 jaar (garantie dat de opleiding start in oktober)

Locatie

Zoetermeer

Startdatum(s)

Prijs: € 2.395,-

Academie

Is dit toch niet wat je zocht? Bekijk dan onze andere opleidingen en trainingen.

Naar het overzicht