We gebruiken cookies op onze website.

Compact kwaliteitsstatuut jeugdzorg

1801 jeugd & onderwijsadvies levert zorg van de hoogste kwaliteit. Hieronder staat waarop je kunt rekenen.

Aanbod behandelingen

Dyslexie/dyscalculie, angst en faalangst, gedragsproblemen, adhd, autisme, concentratieproblemen, sociale vaardigheden, executieve functies en zelfregulering, zelfbeeld, hoogbegaafdheid en traumaverwerking.

Actuele wachttijden voor intake en behandeling

De wachttijden bij 1801 zijn beperkt en blijven binnen de gestelde normen. De maximale wachttijd tussen aanmelding en intake/beoordeling bedraagt 2 weken, de maximale wachttijd tussen beoordeling en start behandeling bedraagt ook 2 weken. Dit betekent dat de behandelingen binnen 4 weken kunnen starten. Mochten de maximale normen overschreden worden dan wordt doorverwezen naar een collega instelling.

Update april 2022
Vanwege zeer veel aanmeldingen lukt het in een aantal regio’s momenteel niet om de intake en de diagnostiek uit te voeren binnen de gestelde termijnen. De wachttijden tot de start van de behandeling wisselen op dit moment sterk. Het is daardoor helaas niet mogelijk een betrouwbare voorspelling te doen. We doen ons uiterste best de wachttijden zoveel mogelijk te beperken. Uw vragen kunt u mailen aan info@1801.nl

Inrichting van de regievoering

Bij 1801 zijn 15 regiebehandelaren werkzaam. Regiebehandelaren hebben één van de volgende registraties: GZ- psycholoog,  NVO Orthopedagoog generalist- Kinder en jeugdpsycholoog NIP. Bij iedere behandeling die wordt uitgevoerd is een regiebehandelaar betrokken. De regiebehandelaar zorgt er in overleg met de behandelaar (SKJ geregistreerd) en cliënt voor dat er een behandelplan wordt opgesteld en uitgevoerd.

Crisissituaties

Voor crisissituatie houdt 1801 nauw contact met jeugdartsen, huisartsen en ggz instellingen.

Evaluatie van de behandeling

Met ouders en kind vindt er een tussentijdse evaluatie plaats en een eindevaluatie. De evaluatie richt zich op de resultaten van de behandeling en op de samenwerking tussen behandelaar en ouders/kind.

Een behandeling afzeggen

Bij afzegging binnen 24 uur tot de afspraak, zonder geldige reden, worden kosten in rekening gebracht.

Langdurige afwezigheid behandelaar

Behandelaars die langer dan 2 weken ziek zijn worden vervangen door een tijdelijke behandelaar. Hierdoor kunnen behandeltijden en locaties tijdelijk aangepast moeten worden.

Borging van kwaliteit

1801 is ISO 9001 gecertificeerd. Het geautomatiseerde zorgsysteem van OnderwijsAdvies heeft de NEN 7510 certificering.

1801 is in het bezit van het Keurmerk van het NKD (Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie). Het NKD bewaakt en bevordert de kwaliteit van diagnostiek en behandeling van Ernstige Dyslexie, ED, inclusief de raakvlakken zoals lichte dyslexie, lees- en spellingsproblemen en ernstige meervoudige dyslexie.

Behandelaars voldoen aan de kwaliteitseisen voortvloeiende uit de beroepsregistratie. Behandelaars nemen deel aan intervisie en volgen bij- en nascholing.

Functioneren in professionele netwerken

Behandelaars van 1801 maken gebruik van de volgende professionele netwerken: 
Jeugdartsen, huisartsen, praktijkondersteuners, collega psychologen en orthopedagogen, ggz instellingen, jeugd- en gezinsteams.

Relevante wet en regelgeving

Jeugdwet, AVG, meldcode huiselijk geweld.

Delen van informatie

1801 deelt geen privacygevoelige informatie met derden zonder nadrukkelijke toestemming van ouders/kind. Het berichtenverkeer met de gemeente verloopt volgens de voorschriften van de gemeente.