Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden van de site

Het gebruik van deze site is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. Je wordt geacht hiervan kennis te nemen. De inhoud kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Gebruik van de site

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de website. Wij streven ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

Google Analytics

1801 jeugd & onderwijsadvies maakt gebruik van Google Analytics om meer te weten te komen over het gebruik van haar website. Google Analytics plaatst een permanente cookie op jouw computer, tablet of telefoon. De door het cookie verzamelde gegevens worden door Google geanalyseerd en de resultaten worden aan 1801 ter beschikking gesteld. Op basis van deze analyses kan 1801 aanpassingen maken op haar website en of service.

Via jouw browser kun je de instellingen voor het plaatsten van cookies aanpassen. Je kunt jouw instellingen zo aanpassen dat je tijdens het volgende bezoek aan de website geen cookies ontvangt of dat je een melding krijgt wanneer er een nieuw cookie naar jouw computer, tablet of telefoon wordt gestuurd. Ook kun je via jouw browser cookies verwijderen. Indien je ervoor kiest om cookies uit te schakelen, kan het zo zijn dat je niet meer van alle mogelijkheden van de website gebruik kunt maken. Raadpleeg jouw browserinstructies of de 'help'-functie van jouw browser om meer te weten te komen over de instellingen en het verwijderen van cookies.

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via de site word je met (hyper)links doorverwezen naar andere websites, en word je verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Wij beschikken dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kunnen daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.

De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden je aangeboden ter informatie en voor jouw gebruiksgemak.

Intellectuele eigendomsrechten

Je hebt het recht om de informatie op deze website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits je de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en andere rechten.

Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van de site (via info@1801.nl).

AVG en privacy

Bij 1801 staat kwaliteit en professionaliteit van de dienstverlening hoog in het vaandel. Een belangrijk onderdeel van deze kwaliteit is het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens van opdrachtgevers en cliënten, conform de geldende privacy wetgeving. 1801 is zich bewust van het belang van vertrouwelijkheid van informatie en jouw persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk dat je er op kunt vertrouwen dat jouw gegevens bij ons in goede handen zijn. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Daarbij houden we ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Voor scholen, instellingen en bedrijven als opdrachtgever is een verwerkersovereenkomst opgesteld. Voor particulieren werken we met een privacyverklaring.

Algemene voorwaarden 

© 1801 jeugd & onderwijsadvies, alle rechten voorbehouden.