Hanneke van der Geest

Als accountmanager gaat Hanneke in gesprek met schoolleiders en intern begeleiders om de schoolontwikkeling te bespreken en te verkennen hoe 1801 daarbij kan ondersteunen, zowel op leerling- als op team- en directieniveau. Daarnaast is Hanneke werkzaam als onderwijsadviseur op het gebied van (Impact op) leren binnen het po en het mbo en houdt zij zich bezig met gedrag en passend onderwijs in het po.  

Hanneke is analytisch en duidelijk en maakt de vertaalslag van abstracte begrippen naar concrete acties op de werkvloer. Op een ontspannen manier en met de nodige (zelf)relativering neemt zij teams mee in een scholing of veranderproces. Ze gaat graag het contact aan met alle lagen in de school en is gedreven om ontwikkeling te bevorderen, waarbij plezier in leren en werken een belangrijke plaats inneemt!

Hanneke is een echte verbinder, wat terugkomt in haar functies als accountmanager en onderwijsadviseur. De juiste persoon aan de juiste opdracht koppelen, de samenhang aanbrengen in de trajecten en de keuzes die scholen maken én verbinding creëren in een team: het draagt allemaal bij aan ontwikkeling en werkplezier.

Gerelateerd

Effectief lesgeven en begeleiden

Impact op Leren

Wat maakt een goede leraar en wanneer heb je als leraar Impact op het leren van je leerlingen?
Impact op Leren