Impact op Leren

Impact op Leren

primair onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo 

Wanneer ben je een goede leraar en wanneer heb je als leraar en als team impact op het leren van leerlingen? Hoe weet je wanneer een leerling aan het leren is? En welke rol spelen de mindset en denkkaders van jou en het team hierbij? Met Impact op leren van 1801 jeugd & onderwijsadvies bevorder je een professionele leercultuur binnen jouw team, realiseer je (samen) hogere leeropbrengsten en bereik je als leraar en als team maximale impact op het leren van leerlingen. 

Impact op leren is een krachtig, wetenschappelijk onderbouwd programma over leren, dat scholen in positieve zin kan veranderen. 1801 heeft zich bij de ontwikkeling van Impact op leren laten inspireren door prominente wetenschappers als John Hattie, Shirley Clarke, Robert Marzano, Carol Dweck, en andere experts op het gebied van onderwijs en verandermanagement. Na de startdag volgen een of meerdere inhoudelijke modules: 

 • Inzicht in de leerlijn: werken met leerdoelen en succescriteria 
 • Leerhouding: motivatie en betrokkenheid (over de ‘growth mindset’ en de leerkuil) 
 • Feedback: effectieve feedback en formatief evalueren 
 • Inspirerend lesgeven: interactieve instructie en activerende werkvormen 
 • Leerprocessen: leerstrategieën en metacognitie 

In de modules haken we in op onderwerpen die aansluiten bij jullie situatie. Daarnaast scholen en begeleiden we een ‘impactteam’, bestaande uit de schoolleiding en enkele (kern)leraren. Het impactteam zorgt voor eigenaarschap en daarmee voor een duurzame, positieve verandering binnen jouw school. 

Afbeelding
logo impact op leren

Impact op leren van 1801 

Impact op leren van 1801 is dankzij de modulaire opbouw waardevol voor elk schoolteam dat het verschil wil maken in het leren en de ontwikkeling van leerlingen.
Wil jij weten én meten wat de impact van jouw team is, welke strategieën je wanneer toepast en hoe je verandering vormgeeft?
Durven jij en jouw team écht stappen te zetten in onderwijsvernieuwing?
Wij helpen je graag. 

Brochure Impact op Leren

Impact op Leren is een programma dat daadwerkelijk verandering teweegbrengt bij jou op school. Lees meer over de inhoud en de modules in de brochure.

Impact op Leren

Impact op Leren

Wil jij weten wanneer je écht impact hebt op het leren van je leerlingen? Neem contact met ons op.

NPO en Masterplan

Impact op Leren kan worden ingezet voor het bereiken van doelstellingen in relatie tot de menukaart van het NPO onderwijs en het Masterplan Basisvaardigheden. 
Impact op Leren heeft betrekking op onderstaande interventies uit de menukaart NPO:

 • leren van en met medeleerlingen
 • feedback
 • metacognitie en zelf regulerend leren 
 • samenwerkend leren
 • data geïnformeerd werken

Impact op Leren heeft betrekking op onderstaande interventies uit het Masterplan Basisvaardigheden

 • toetsen en evalueren
 • ken je leerling
 • professionlisering en ontwikkeling
 • aanpak taalachterstanden (module invulling op maat: meertaligheid)
 • taalstimulering en onderwijskansen (module invulling op maat: meertaligheid en kansengelijkheid) 

Heb je hulp nodig? We denken graag met je mee van analyse naar beredeneerd plan, uitvoering en evaluatie. Neem contact op met je accountmanager of met Anneke Jehee.

Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.

Meer lezen?

In onze kennisbank vind je inspirerende artikelen, interviews, blogs, spreekbeurtpakketten en nog veel meer.

Naar de Kennisbank