Inge van Brugge

Inge van Brugge is specialist 'Het (zeer) jonge kind'. Pedagogisch medewerkers die op kinderdagverblijven of peuterspeelzalen werken en leerkrachten van de groepen 1-2 kunnen met al hun vragen bij haar terecht. 

Jonge kinderen in de leeftijd tot 6/7 jaar maken een heel eigen ontwikkeling door. Het is belangrijk hierbij goed aan te sluiten en Inge helpt de professionals hier graag bij. Ze vindt het erg belangrijk de begeleiding zo goed mogelijk op maat te maken, want elke situatie en organisatie is anders! Inge kan op een erg bevlogen manier de professionals handreikingen doen die ze morgen in de eigen situatie in kunnen zetten.

Gerelateerd