Leergang Curriculumexpert in het mbo

Direct aanmelden

Hoe wordt de visie van jouw onderwijsteam zichtbaar in de opleiding, in de lessen en andere leersituaties, en in de begeleiding van de studenten? Hoe zorg je ervoor dat het onderwijs aansluit bij álle studenten en dat er verschillende leerroutes mogelijk zijn? Hoe zorg je voor de optimale mix tussen verschillende leervormen (blended) en tussen theorie en praktijk (hybride)?

Zijn dit vragen die bij jou of jouw onderwijsteam gesteld worden en wil jij graag eigentijds en innovatief onderwijs ontwerpen, ontwikkelen en implementeren? Dan is de leergang Curriculum Expert je op het lijf geschreven!

Voor wie is de leergang?

De leergang curriculumexpert in het mbo is bedoeld voor docenten die aanjager willen zijn in het onderwijs, die gedreven zijn en talent hebben om onderwijs te ontwikkelen, die teamoverstijgend nieuwe opleidingen en KD’s willen inrichten. We bieden je de mogelijkheid om met meerdere collega’s van één college of team aan te melden voor de leergang. Jullie vormen dan samen een leerteam en kunnen je zowel op individueel niveau als teamniveau ontwikkelen, waardoor de impact van de onderwijsontwikkeling alleen maar groter zal zijn!

Wat houdt de leergang in?

In deze leergang leer je om onderwijsontwikkeling vorm te geven vanuit een stevige theoretische basis en praktische tips. Je leert om met een helikopterview naar het onderwijs te kijken en het hele curriculum te overzien.

We kijken naar hoe leren werkt en hoe jij als ontwerper van onderwijs de impact op het leren en ontwikkelen van de studenten kan vergroten. De leergang doorloopt meer dan één studiejaar waardoor ook de implementatie, evaluatie en borging uitgevoerd kunnen worden gedurende de leergang. Uiteraard nemen we ook veranderkundige principes mee in de leergang, zodat de implementatie van het nieuwe curriculum ook aan de proceskant de juiste aandacht krijgt.

Direct toepasbaar in jouw praktijk

Het echte leren vindt plaats in de wisselwerking tussen theoretische kennis en praktijk. Scholing is een katalysator in het leren, maar de toepassing in de praktijk en de realisatie van veranderingen maakt het verschil. In de leergang ga je daarom aan de slag met een (her-)ontwerpvraag uit jouw team of college; jouw ontwerpopdracht. Hierdoor kun je de theorie direct verbinden met de praktijk; er is veel ruimte om je eigen professionaliseringswensen te koppelen aan de ontwerpopdracht ter verbetering van jullie onderwijs. Ook besteden we aandacht aan wat het implementeren van je (her-)ontwerp van je vraagt, zowel organisatorisch als in de samenwerking met je collega’s.

Inhoud van de leergang

De leerroute beslaat scholings/werkbijeenkomsten, online begeleiding en peercoachingsessies, zelfstudie en samenwerking met het team en collega’s. In zeven blokken wordt op basis van verschillende ontwerpfases toegewerkt naar een (her)ontworpen onderwijseenheid. Hierbij hanteren wij de volgende succescriteria:

 • Aansluiting bij strategisch beleid, visie, ontwerpprincipes ROC en opleiding
 • Vernieuwend karakter – eigentijds, toekomstbestendig onderwijs
 • Betrokkenheid en draagvlak stakeholders (studenten, werkveld, docenten)
 • Toepassing wetenschappelijke inzichten – onderwijskundige eisen
 • Aantoonbare positieve impact op het leren van studenten
 • Duidelijke aanbevelingen voor verdere ontwikkeling, implementatie, evaluatie en borging

Tijdens deze leergang maken wij gebruik van evidence-informed theorieën over effectief onderwijs en gebruiken wij de nieuwste inzichten op het gebied van project- verander- en transitiemanagement, leiderschap en het creëren van een professionele leercultuur. Wij werken met vaste, ervaren mbo-trainers die bekend zijn met het onderwijs in het mbo, en maatwerk kunnen leveren op basis van de persoonlijke leerdoelen van de deelnemers.

Duurzame onderwijsontwikkeling

De bijeenkomsten en het (her)ontwerpen zorgen voor een gedegen onderlegd curriculum, passend bij de visie, die een daadwerkelijk duurzame bijdrage levert aan het onderwijs.

Om deze reden duurt onze leergang ook langer dan één studiejaar. We willen dat je tijdens de leergang de mogelijkheid hebt om het nieuwe onderwijs (in het volgende studiejaar) te implementeren, zodat je ook begeleiding en feedback ontvangt bij de implementatie, evaluatie en borgingsfase van de onderwijsontwikkeling.

Praktische informatie

 • Deze leergang is bedoeld voor LC en LD docenten in het mbo
 • De leergang bestaat uit 10 dagdelen verspreid over ruim 1 studiejaar. Op deze manier kan de implementatie van het ontworpen onderwijsprogramma in studiejaar '24-'25 worden geïmplementeerd en geëvalueerd
 • Naast de 10 dagdelen, organiseren we:
  • 3 driehoeksgesprekken met opleider en teamleider
  • 2 coachingsgesprekken met opleider
  • 4 peercoachingssessie met mede-deelnemers
 • Studiebelastingsuren (SBU): 160
 • We adviseren dat je een vaste middag in de week (donderdag) vrij geroosterd wordt voor de deelname aan de bijeenkomsten, coaching, zelfstudie etc.
 • De investering bedraagt €5.500 per deelnemer; 10% korting bij een tweede deelnemer uit hetzelfde team.

Data

De bijeenkomsten vinden plaats op donderdagmiddag van 13.00 – 17.00 uur. 

 • Bijeenkomst 1: 17 oktober 2024 
 • Bijeenkomst 2: 7 november 2024
 • Bijeenkomst 3: 12 december 2024
 • Bijeenkomst 4: 23 januari 2025
 • Bijeenkomst 5: 13 februari 2025
 • Bijeenkomst 6: 27 maart 2025
 • Bijeenkomst 7: 17 april 2025
 • Bijeenkomst 8: 5 juni 2025
 • Bijeenkomst 9: 9 oktober 2025
 • Bijeenkomst 10: 11 december 2025

Op maat

Dit traject, maar ook andere trajecten, kunnen we ook op maat verzorgen, bijvoorbeeld binnen een bestuur. Neem voor meer informatie contact met ons op.  

 

Type

Leergang

Doelgroep

 • Leraren/docenten

Sector

MBO

Duur

10 dagdelen in 14 maanden

Locatie

Arnhem

Startdatum(s)

Prijs: € 5.500,-

Meld je aan

Jouw gegevens

De initialen worden vermeld op het certificaat 
Werkzaam in sector
Indien je hierboven 'Anders' hebt aangevinkt, kun je hier toelichten in welke sector je werkzaam bent

Gegevens ten behoeve van de factuur

Wie betaalt de factuur? *
Ad 1: Als je zelf de factuur betaalt hoef je hieronder alleen je adres, woonplaats en digitale factuuradres in te vullen.
Ad 2 en 3: Als de factuur betaald wordt door de werkgever of anders verzoeken we je álle velden in te vullen. 
Als hier niets wordt ingevuld vermelden wij op de factuur t.a.v. de crediteurenadministratie.
Is het wenselijk om een inkooporder of kostenplaats op de factuur te vermelden? Zo ja, welke?
Direct aanmelden

Type

Leergang

Doelgroep

 • Leraren/docenten

Sector

MBO

Duur

10 dagdelen in 14 maanden

Locatie

Arnhem

Startdatum(s)

Prijs: € 5.500,-

Academie

Is dit toch niet wat je zocht? Bekijk dan onze andere opleidingen en trainingen.

Naar het overzicht