Kwaliteitszorg en audits

Kwaliteitszorg en audits

Primair onderwijs, voortgezet onderwijs 
In het onderwijs draait alles om kwaliteit. Ook jouw school moet minimaal aan de kwaliteitseisen van de onderwijsinspectie voldoen. Maar hoe weet je of je (nog steeds) de goede dingen goed doet? Wat kan jouw school nog beter doen in het belang van de leerlingen? En welke eigen kwaliteitsstandaard zou je willen hanteren? 

1801 jeugd & onderwijsadvies zit bovenop alle ontwikkelingen die te maken hebben met de kwaliteit van het onderwijs. Met het inrichten van de kwaliteitszorg of het afnemen van audits kunnen we jouw school gericht ondersteunen bij het verbeteren en borgen van de kwaliteit van het onderwijs. 

Wat is kwaliteitszorg? 

Wat kwaliteit van het onderwijs is, staat in het onderzoekskader van de inspectie. Het is aan jouw school om deze kwaliteit te organiseren en te realiseren. De inspectie onderscheidt de volgende kwaliteitsgebieden: 

 • Onderwijsproces: dit gaat onder meer over het onderwijsaanbod, passende begeleiding, pedagogisch-didactisch handelen en de overgang naar het voortgezet onderwijs 
 • Veiligheid en schoolklimaat: jouw school is een veilige omgeving; het schoolklimaat draagt bij aan het ontwikkelen van sociale en maatschappelijke competenties 
 • Onderwijsresultaten: de leerresultaten zijn ten minste in overeenstemming met de gestelde norm en de leerlingen behalen sociale en maatschappelijke competenties 
 • Sturen, kwaliteitszorg en ambitie: jouw school heeft een visie, ambities en doelen, geeft uitvoering aan de kwaliteitscultuur en legt hierover verantwoording af 

1801 is thuis in kwaliteit

We kunnen jouw school in een of meerdere kwaliteitsgebieden ondersteunen met: 

 • Audits: we analyseren jouw school en geven gericht advies of je de goede dingen doet, of je de goede dingen goed doet en waar jouw school zich nog kan verbeteren. 
  Er zijn 3 manieren:
   - De audit wordt afgenomen door een onderwijsadviseur van 1801
   - De audit wordt afgenomen door een onderwijsadviseur van 1801 in combinatie met interne collega’s
   - De audit wordt vormgegeven door de eigen organisatie en wordt begeleid door onderwijsadviseur van 1801
 • Data-analyse/opbrengstenanalyse: een ‘mini-audit’ om de leeropbrengsten te analyseren. Wij kunnen dit verzorgen óf de intern begeleiders op jouw school leren om dit zelf te doen.  
 • Het versterken van de kwaliteitscultuur: denk aan het inrichten van een kwaliteitssysteem en/of zelfevaluaties, planmatig werken (bijvoorbeeld Plan-Do-Check-Act), leren werken binnen een professionele leergemeenschap (PLG), het inrichten van een zorgstructuur, de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap en/of een professionele teamcultuur. 
 • Begeleidingstrajecten: om bijvoorbeeld het reken- of taalonderwijs te verbeteren. 
 • Ondersteunende trajecten: die direct invloed hebben op de kwaliteit van het onderwijs, zoals het opstellen van het schoolplan en een risicoanalyse van de leeropbrengsten. 

 

kwaliteitszorg en audits

Wil je de kwaliteitszorg op je school verbeteren en borgen? We helpen je daar graag bij. Neem contact met ons op.

Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.

Meer lezen?

In onze kennisbank vind je inspirerende artikelen, interviews, blogs, spreekbeurtpakketten en nog veel meer.

Naar de Kennisbank