hoogbegaafdheid training
Werk aan een positieve groepsvorming met

Kwink

Primair onderwijs en IKC’s

Als school denk je na over je visie, normen en waarden. Waar staan we voor? Vervolgens kies je hier passende methodes bij. Wil jouw school op een leuke en zinvolle manier werken aan de groepsvorming en positieve sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen in alle groepen (doorgaande lijn)? Of wil je pesten en ongewenst gedrag voorkomen? Met Kwink leer je kinderen hoe wij in onze samenleving met elkaar omgaan; samenwerken, inclusiviteit, het respecteren van verschillen en hoe je elkaar op een positieve manier kunt aanspreken op gedrag.

Wat is Kwink?

Kwink is een complete aanpak voor sociaal-emotionele ontwikkeling en pedagogisch klimaat. Het richt zich op de vijf competenties voor sociaal-emotioneel leren (SEL), burgerschap, sociale integratie en mediawijsheid en de vijf fasen van groepsdynamica. Kwink werkt handelingsgericht en sluit aan bij passend onderwijs en de principes van Positive Behaviour Support (PBS). Het is gebaseerd op het ADI-model, wetenschappelijk onderbouwd, en meetbaar in de SCOL en ZIEN!. De onafhankelijke Erkenningscommissie Interventies heeft Kwink erkend als ‘goed onderbouwd’. Daarnaast is de methode leuk voor kinderen en kan Kwink jouw school helpen om de leeropbrengsten te verhogen. Omdat sociaal-emotioneel leren (SEL) al op jonge leeftijd begint, biedt Kwink materiaal voor de voorschoolse opvang (kinderen tot 4 jaar), BSO (4 tot 12 jaar) en het primair onderwijs (groep 1 t/m 8). Dat maakt Kwink ook heel geschikt om mee te werken in een IKC (brede school).

Kwink bij 1801

Uit internationaal onderzoek blijkt dat een sterk programma voor sociaal-emotioneel leren (SEL) in combinatie met goed klassenmanagement ook leidt tot hogere scores voor taal, lezen en rekenen. Bij 1801 gaan we voor niets minder dan maximale impact! Daarom werken wij met Kwink.
Wil je weten of Kwink bij jouw school past? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag met een zorgvuldige implementatie. Zo weet je zeker dat jouw school een passende aanpak kiest die werkt én de doorgaande lijn borgt.

[button/call to action]
Ik wil contact met 1801!

Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.

Meer lezen?

In onze kennisbank vind je inspirerende artikelen, interviews, blogs, spreekbeurtpakketten en nog veel meer.

Naar de Kennisbank