Schoolanalyse en schoolplan

Schoolanalyse en schoolplan

Primair onderwijs

Als schoolleider of bestuurder wil je graag op elk moment aan de Inspectie kunnen laten zien dat de onderwijskwaliteit op jouw school goed is. Met een schoolanalyse en het ontwikkelen en regelmatig evalueren van het schoolplan houdt jou en je team scherp. Jullie weten precies waar de school staat – wat gaat goed en wat moet beter – en hoe jullie de toekomstige koers van de school gaan realiseren

Waarom een schoolanalyse?

Een objectieve schoolanalyse maakt het pedagogisch en didactisch handelen van het team voor iedereen inzichtelijk. Is er sprake van een ontwikkeling naar een professionele cultuur? Ook de opbrengsten van de school worden in de schoolanalyse meegenomen. Dit alles leidt tot een concreet en uitvoerbaar plan van aanpak.

Wat is een goed schoolplan?

In het schoolplan draait het in de kern om twee onderwerpen:

  1. Wat jouw school zelf aan kwaliteitseisen stelt (eigen aspecten van kwaliteit)
  2. Hoe jouw school wil voldoen aan de basiskwaliteit

Dit gaat over de visie, kernwaarden en inhoudelijke ambities van jouw school, maar ook over personeelsbeleid, onderwijskundig beleid en kwaliteitszorg. Organiseert jouw school het onderwijs in units? Worden wereldoriënterende vakken geïntegreerd aangeboden? Hoe geeft jouw school vorm aan eigenaarschap van leerlingen voor hun eigen leerproces? Het schoolplan geeft (potentiële) medewerkers, leerlingen en ouders energie en houdt iedereen bij de les.

Schoolanalyse en schoolplan bij 1801

Kun je wel wat hulp gebruiken bij het maken van een schoolanalyse en het uitspreken én waarmaken van jullie visie en ambities in het schoolplan? De adviseurs van 1801 weten hoe het (anders) kan. We kijken nieuwsgierig en met een waarderend perspectief naar jou en je team. Waar zit jullie kracht, waar loeren valkuilen? We dagen uit en vragen door: wat komt er allemaal bij kijken om van A naar B te gaan? Reken op een analyse op alle niveaus, nieuwe inzichten, handreikingen en een betrokken begeleiding. De ogen altijd gericht op het doel: effectieve en duurzame schoolverbetering.

Schoolanalyse en Schoolplan

Kun je hulp gebruiken bij het maken van een schoolanalyse en schoolplan? De adviseurs van 1801 weten hoe het (anders) kan en helpen je daar graag bij! Neem contact met ons op als je interesse hebt.

Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.

Meer lezen?

In onze kennisbank vind je inspirerende artikelen, interviews, blogs, spreekbeurtpakketten en nog veel meer.

Naar de Kennisbank