Groep op de rails
Snel de rust terug met

Groep op de rails

Primair onderwijs

Heb jij een onrustige groep, waar de goede sfeer is verstoord door pesten of ander probleemgedrag in de klas? En lukt het je niet om het tij te keren? 
1801 jeugd & onderwijsadvies helpt je graag om de rust terug te brengen in de klas. Met onze succesvolle aanpak Groep op de rails hebben we de afgelopen jaren al talloze groepen geholpen. 

Groep op de rails: snel weer een fijne sfeer in de groep!

Groep op de rails is een bewezen aanpak, die inzet op bewustwording, training en coaching van leerlingen én leraren. Groep op de rails is geschikt voor groep 6, 7 en 8, wanneer er sprake is van: 

 • een gevoel van onveiligheid in de klas 
 • kinderen die snel op elkaar reageren 
 • pestgedrag 
 • meidenvenijn 
 • clownsgedrag 
 • een groep met veel individuele kindproblematieken 
 • een veranderde samenstelling van de groep 
 • een wisseling van leraren 
 • een beginnende leraar (preventief) 
 • een leraar die zich handelingsverlegen voelt en dreigt uit te vallen door de groepssfeer 
 • een sterke, negatieve oudergroep 
 • een onrustige organisatie 

Bekijk de video

Groep op de rails door 1801  

De kracht van Groep op de rails is de systemische, dynamische, maatwerkaanpak van 1801, die werkt! 

 • Systemisch: we betrekken leerlingen, leraar, directie, intern begeleider(s) en het liefst ook de ouders bij het traject 
 • Dynamisch: we beginnen met bewustwording van de groepsdynamiek. Daarna zetten we de theorie om in de praktijk. We leren kinderen dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor de sfeer in de klas en leren ze alternatieve handelswijzen voor een positieve groepsvorming. Daarbij richten we ons op onderwerpen als vertrouwen, leiderschap, samenwerken en elkaar aanspreken. Met coaching on the job (feedback en praktische handvatten) dagen we de leraar tegelijkertijd uit om de impact van de oefeningen op de groep te ervaren.
 • Maatwerk: de basis van de training staat, maar daarbinnen is alles mogelijk. Zodra het doel helder is, bepalen we samen wat de beste route is om daar te komen. 
 • Direct resultaat: de training is kort, intensief, resultaatgericht en voorkomt uitval van leraren. 

Groep op de rails is, net als Rots en Water en Kanjertraining, een bewezen interventie voor het terugdringen van pesten of ander probleemgedrag in de klas. Meer weten? Neem dan contact met ons op. 

Een fijne sfeer met Groep op de rails

Wil je weer snel een fijne sfeer in de groep? We helpen je daar graag bij! Neem contact met ons op.

Dit zeggen onze klanten.

Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.

Meer lezen?

In onze kennisbank vind je inspirerende artikelen, interviews, blogs, spreekbeurtpakketten en nog veel meer.

Naar de Kennisbank