hoogbegaafdheid

Onderzoek naar hoogbegaafdheid 

Primair onderwijs

Meten is weten. Als intelligente leerlingen (absoluut of relatief) onderpresteren, is het zaak om uit te zoeken of er wellicht sprake is van hoogbegaafdheid. Door jouw kind of leerling te testen op hoogbegaafdheid, krijg je meer duidelijkheid over wat het nodig heeft.  

Met de passende ondersteuning van 1801 zit jouw kind of leerling beter in zijn vel en zal hij of zij vaak ook beter presteren op school.  

Hoogbegaafdheid testen 

Een onderzoek naar hoogbegaafdheid richt zich op begaafdheidsfactoren. Bij de begaafdheidsfactoren gaat het naast intellectueel vermogen om creërend (denk)vermogen. Kinderen die in hoge mate over beide vermogens beschikken, worden aangeduid als begaafd. Kinderen die alleen over een sterk intellectueel vermogen beschikken, worden intelligent genoemd. Het onderzoek naar hoogbegaafdheid kijkt ook naar de motivatie, werkhouding en het sociaal-emotioneel functioneren van de leerling. Hoe laten zij hun talenten op en buiten de school zien?  

Onderzoek naar hoogbegaafdheid bij 1801 

Wil jij kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong of hoogbegaafde en intelligente leerlingen in groep 3-8 snel kunnen opsporen en hun profiel goed zichtbaar krijgen? Dat kan! 1801 jeugd & onderwijsadvies ontwikkelde met Surplus een goed werkende oplossing voor deze veel voorkomende vraag in het onderwijs.  
 
Surplus is een webbased abonnement, waarmee je de mogelijke hoogbegaafdheid van leerlingen met behulp van vragenlijsten direct in beeld kunt brengen. De vragenlijsten worden ingevuld door de leraar, de ouders en het kind zelf (vanaf 10 jaar). Ook wordt er breed gekeken naar het kind, de leerkracht, de klas en het gezin. In een gesprek tussen de leraar, ouders en het kind worden de resultaten van het onderzoek naar hoogbegaafdheid én een plan van aanpak besproken. 

Ga voor meer informatie en het afsluiten van een (jaar)abonnement op Surplus naar onze webshop.

Inloggen bij Surplus

Heb je al een abonnement? Hier kun je inloggen als abonnementhouder bij Surplus. 

Vragenlijst Surplus

Hier kun je inloggen als je een uitnodiging hebt ontvangen om de Surplus vragenlijst in te vullen.

Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.

Meer lezen?

In onze kennisbank vind je inspirerende artikelen, interviews, blogs, spreekbeurtpakketten en nog veel meer.

Naar de Kennisbank