Diagnostisch onderzoek

Diagnostisch onderzoek

Primair onderwijs, voortgezet onderwijs 

Wanneer jouw kind of een leerling in jouw klas moeite heeft met leren en studeren of juist met sociale situaties, dan is het altijd een goed idee om op zoek te gaan naar wat het kind nodig heeft. Dit doen we aan de hand van een diagnostisch onderzoek. Vervolgens gaan we op zoek naar passende oplossingen.  

 

Direct aanmelden

Meld jouw kind of leerling aan voor diagnostisch onderzoek bij 1801.

Wanneer een diagnostisch onderzoek? 

Een diagnostisch onderzoek kan helderheid geven als er vragen zijn over: 

  • De intelligentie of school- en beroepskeuze van de leerling 
  • Een eventuele ontwikkelingsachterstand of ontwikkelingsvoorsprong 
  • Leerproblemen of leerstoornissen, bijvoorbeeld als het lezen of rekenen niet op gang komt 
  • Werkhoudingsproblemen 
  • Gedragsproblemen 
  • Sociaal-emotionele problemen 

Diagnostisch onderzoek levert concrete antwoorden en handelingsgerichte adviezen op: welke begeleiding past het best bij het kind?  

Diagnostisch onderzoek door 1801 

Bij 1801 worden we zeer regelmatig gevraagd om diagnostisch onderzoek uit te voeren als de ontwikkeling van een kind of jongere niet (helemaal) gaat zoals het moet gaan. Bij ons diagnostisch onderzoek kijken we naar kind/jongere én de omgevingsfactoren: de groep, leraar, school en het gezin. Vaak wordt de leerling ook geobserveerd. Binnen vier weken na het diagnostisch onderzoek volgt een gesprek met onze (ortho)pedagoog of psycholoog, waarin de resultaten, adviezen en handelingssuggesties worden besproken met de leerling en zijn of haar ouders en leraar. Hieruit volgen concrete afspraken, waarmee we jouw kind of leerling samen vooruit helpen! 

Heb je vragen?

Heb je vragen over het diagnostisch onderzoek van 1801 of wil je jouw kind of leerling hiervoor aanmelden? Neem dan contact met ons op. 

Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.

Meer lezen?

In onze kennisbank vind je inspirerende artikelen, interviews, blogs, spreekbeurtpakketten en nog veel meer.

Naar de Kennisbank