logopedie

Preventieve logopedie 

Vve, primair onderwijs 

Twijfel je of de spraak-taalontwikkeling van jouw kind of een leerling in jouw klas wel goed verloopt? Of merk je dat een meertalig kind stagneert in het verwerven van de Nederlandse taal? Met preventieve logopedie kun je problemen op het gebied van spraak en taal bij kinderen in een vroeg stadium opsporen en aanpakken.  

Wat is preventieve logopedie? 

Preventieve logopedie is het zo vroeg mogelijk opsporen van problemen op het gebied van spraak en taal bij kinderen. Dit gebeurt met een kort onderzoek op school, in de vertrouwde omgeving van het kind. Dankzij een preventieve aanpak kun je jouw kind of leerling indien nodig tijdig extra ondersteuning geven en latere problemen met de spraak-taalontwikkeling voorkomen of verkleinen. 

De preventief werkende logopedist is specialist op de volgende gebieden: 

  • het vroegtijdig signaleren van problemen met de spraak-taalontwikkeling bij kinderen tot en met twaalf jaar 
  • deskundigheidsbevordering van onderwijsprofessionals en ouders 
  • de meertalige ontwikkeling van (jonge) kinderen 

Preventieve logopedie richt zich naast het vroegtijdig signaleren van problemen met de spraak-taalontwikkeling ook op de volgende aspecten die de spraak-taalontwikkeling en communicatie kunnen beïnvloeden: 

  • communicatieve voorwaarden (bijvoorbeeld oogcontact, interactie) 
  • eten en drinken en mondgewoonten (bijvoorbeeld duimen en kwijlen) 
  • de stem (bijvoorbeeld heesheid) en vloeiendheid (bijvoorbeeld stotteren en broddelen) 
  • auditieve vaardigheden (bijvoorbeeld het verwerken van klanken) en gehoor 

Preventieve logopedie bij 1801 

De logopedisten van 1801 zijn actief binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin (op het consultatiebureau), in de kinderopvang, op basisscholen en bij gemeenten (uitvoering beleid Voor- en Vroegschoolse Educatie). Dat maakt ons een bekend aanspreekpunt voor ouders, leraren en gemeenten bij vragen over spraak-taalontwikkeling en/of meertaligheid bij kinderen.  

We kijken met een brede blik naar de ontwikkeling van het kind en relatie tot de schoolse vaardigheden en werken nauw samen met de ouders van de leerling en de school. Preventieve logopedie van 1801 is maatwerk, want elk kind is uniek en verdient de beste ondersteuning!  

Heb je vragen?

Onze logopedisten adviseren, coachen en trainen. Heb je vragen over spraak- taalontwikkeling of meertaligheid? Vul het contactformulier in.

Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.

Meer lezen?

In onze kennisbank vind je inspirerende artikelen, interviews, blogs, spreekbeurtpakketten en nog veel meer.

Naar de Kennisbank