Onderzoek naar rekenproblemen en dyscalculie

Onderzoek naar rekenproblemen en dyscalculie

Met de juiste adviezen lukt het vaak om de rekenontwikkeling weer op gang te brengen en te voorkomen dat de rekenproblemen ernstig worden.

Heeft jouw kind of een leerling in de klas grote moeite met rekenen? Lukt het hem of haar niet om sommen en tafels te automatiseren? Dat kan wijzen op een rekenprobleem of dyscalculie. Een kind of jongere met dyscalculie kan onzeker worden en zelfs faalangst ontwikkelen als het rekenen maar niet wil lukken. Ook daarom is het belangrijk dat een leerling met een rekenprobleem of dyscalculie op tijd de juiste hulp en ondersteuning krijgt. 

Wanneer een rekenonderzoek of onderzoek naar dyscalculie? 

Er zijn twee onderzoeken mogelijk als een kind grote moeite met rekenen heeft: een rekenonderzoek en een dyscalculieonderzoek. Wanneer een leerling vastloopt met rekenen en de school twijfelt of niet weet hoe het moet handelen, kan een rekenonderzoek helpen om de rekenbehoeften van een leerling in kaart te brengen.
Moeite met rekenen betekent niet altijd dat de leerling dyscalculie heeft: soms is de hulp of instructie niet goed op orde. Met de juiste adviezen lukt het vaak om de rekenontwikkeling weer op gang te brengen en te voorkomen dat de rekenproblemen ernstig worden. Dit onderzoek kan al vanaf groep 3 worden afgenomen.  

Het traject, zoals beschreven staat in het protocol voor ernstige reken- en wiskundeproblemen en dyscalculie (ERWD-protocol), verloopt als volgt: 

  1. Als een leerling op school rekenproblemen ervaart en het de school niet voldoende lukt om de begeleiding af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de leerling, dan moet de school individuele begeleiding bieden, gericht op de rekenproblemen die de leerling heeft.  
  2. Leerlingen bij wie, na minimaal zes maanden individuele begeleiding, de rekenontwikkeling onvoldoende vooruitgaat, of dreigt te stagneren, komen in aanmerking voor extern onderzoek door 1801.  
  3. Om vast te stellen of er bij deze leerling sprake zou kunnen zijn van dyscalculie, doen wij rekenonderzoek om de hiaten in de rekenontwikkeling in kaart te brengen. Dit rekenonderzoek wordt meestal aangevuld met intelligentieonderzoek om een beeld te krijgen van de leermogelijkheden en eventuele sterke en zwakkere kanten binnen de mogelijkheden van de leerling. 
  4. Uit dit onderzoek komt een handelingsadvies naar voren. Hiermee kan de begeleiding op school verder ingevuld en afgestemd worden.  
  5. Dit handelingsadvies is, doorgaans, de start van een intensief begeleidingstraject. Na minimaal een half jaar worden de resultaten van dit begeleidingstraject geëvalueerd met de onderzoeker van 1801. In het gunstigste geval heeft de begeleiding een positief resultaat opgeleverd; de leerling laat vooruitgang zien in de rekenontwikkeling. Indien er echter geen of nauwelijks vooruitgang zichtbaar is, komt de leerling, vanaf groep 6 en bij voldoende intelligentie, in aanmerking voor een dyscalculieverklaring.  

Dyscalculieonderzoek bij 1801 

Soms blijkt na een rekenonderzoek en de aangeboden hulp dat de leerling nog altijd weinig of geen vooruitgang boekt. We kunnen dan een dyscalculieonderzoek doen om de hardnekkigheid en ernst vast te stellen. Het onderzoek brengt de rekenvaardigheden en rekenbehoeften van een kind in kaart. Wat gaat goed en waar heeft het moeite mee? Daarnaast wordt bekeken of er alternatieve verklaringen zijn voor de rekenproblemen van de leerling.   

Dyscalculieonderzoek levert vaak duidelijke antwoorden en concrete behandeladviezen op: welke opdrachten en activiteiten heeft de leerling nodig om vooruit te komen? Welke pedagogische en didactische ondersteuning heeft de leerling thuis en op school nodig? 

Rekenproblemen? Wat dan? 

Naast onderzoek van rekenproblemen en/of dyscalculie biedt 1801 ook de mogelijkheid om de leerling te ondersteunen bij de rekenproblemen.  

Meer weten? Je kunt ons altijd even bellen of mailen. 

Heb je een vraag?

Klik op de button om naar het contactformulier te gaan.

Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.

Meer lezen?

In onze kennisbank vind je inspirerende artikelen, interviews, blogs, spreekbeurtpakketten en nog veel meer.

Naar de Kennisbank