Conny Bodin-Baarends

Conny is onderwijsadviseur bij 1801. Zij denkt graag mee met scholen die hun onderwijs willen optimaliseren. Haar specialisaties zijn schoolontwikkeling (rekenen, (O)HGW, referentieniveaus, samenwerken met ouders, KIJK!, instructievaardigheden, klassenmanagement) en leerlingbegeleiding (met name rekenen/dyscalculie). Conny's sterke punten zijn analyseren, kansen zien en feedback geven. Ze is een bevlogen adviseur, die steeds probeert om kansen om het onderwijs te optimaliseren te benutten.

Gerelateerd

Dienst

Basis op orde

Het traject ‘Basis op orde’ is bedoeld voor scholen die taal- en rekenopbrengsten willen realiseren die passend zijn bij de ambities van de schoo...

Ouderbetrokkenheid
Effectief lesgeven en begeleiden

Goed rekenonderwijs

Rekenen is een belangrijk vak. Het is altijd goed om te kijken of het rekenonderwijs op jouw school nog beter kan.
Goed rekenenonderwijs