Goed rekenenonderwijs

Goed rekenonderwijs

Rekenen is een belangrijk vak op school. Daarom is het altijd goed om te kijken of het rekenonderwijs op jouw school nog beter kan. Soms blijven de rekenopbrengsten achter of halen te weinig leerlingen het referentieniveau 1S aan het eind van de basisschool. Dan is het echt nodig om met het rekenonderwijs aan de slag te gaan. Maar hoe begin je?

1801 kan je een helpende hand bieden. Onze rekenspecialisten kennen de kneepjes van het vak. Zij kunnen het rekenonderwijs op jouw school analyseren, verbeterpunten in beeld brengen en jou helpen deze tot uitvoering te brengen. Met gedegen kennis en kunde maar vooral met veel plezier!

Wat doet 1801?

1801 start een begeleidingstraject doorgaans met het in beeld brengen van het rekenonderwijs op jouw school. Wij maken daarom eerst een analyse. Samen met de school kijken wij naar de rekenresultaten, naar de rekendidactiek en welke afspraken er zijn over bijvoorbeeld rekenstrategieën. Dit geeft ons inzicht in zaken als:

 • Is het onderwijs voldoende doelgericht en interactief?
 • Wordt de instructie voldoende afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen?
 • Is er voldoende aandacht voor automatiseren en contextopgaven?
 • Wordt de doorgaande lijn van groep 1 t/m 8 voldoende gewaarborgd?
 • Hoe betrek en activeer je leerlingen bij je rekenonderwijs?
 • Welk kennisniveau hebben de leraren over de rekenmodellen?
 • Is er aandacht voor de aanpak van specifieke subgroepen, zoals sterke en zwakke rekenaars?
 • Is er planmatig rekenaanbod voor de kleuters?

Afhankelijk van de uitkomst van de analyse maken wij een doordacht begeleidingsplan. Dit plan kan bestaan uit scholingsbijeenkomsten en coaching op de werkvloer. Wij houden daarbij uiteraard rekening met de wensen van de school en met de verschillende taken en rollen binnen het team.

Rekenmethodes

Het is goed zo nu en dan met een kritische blik te kijken naar de rekenmethode (link) die op jouw school wordt gebruikt. Past deze nog bij de visie van de school op het gebied van rekenen en bij de huidige leerlingpopulatie ?

Wil je met jouw school de overstap maken naar een nieuwe rekenmethode? Dan kunnen wij je hierbij ondersteunen. Er zijn verschillende rekenmethodes om uit te kiezen. Daarnaast moet er een keuze gemaakt worden of er digitaal of op papier gewerkt gaat worden. Ook een combinatie hiervan is mogelijk. Het rekenen vanuit de doelen is evengoed een optie. 1801 kan je helpen om zicht te krijgen op de rekenmethode die het beste bij jouw school past.

Waarom 1801?

Hoe ziet een goede rekenles eruit? En zijn de leraren voldoende vaardig om een dergelijke les te geven? Want bij goed lesgeven komt nogal wat kijken, zoals het geven van een doelgerichte instructie en het differentiëren naar de behoefte van de leerlingen.

1801 kan je helpen om duidelijk te krijgen welke elementen horen bij een effectieve rekenles en de vertaling hiervan te maken naar de benodigde leerkrachtvaardigheden. Coaching op de werkvloer kan daarom deel uit maken van een begeleidingstraject.

Onze begeleidingsactiviteiten stemmen wij af met hetgeen jouw school belangrijk vindt. Als de prioriteit van de school bijvoorbeeld ligt bij samenwerkend leren dan zie je deze manier van werken terug in ons begeleidingsaanbod. Wij leveren altijd maatwerk en hebben op iedere rekenvraag een passend antwoord.

Binnen 1801 is er ook expertise op het gebied van onderzoek en behandeling van kinderen met rekenproblemen.

Op ons kun je rekenen!

NPO en Masterplan

Rekenonderwijs kan worden ingezet voor het bereiken van doelstellingen in relatie tot de menukaart van het NPO onderwijs en het Masterplan Basisvaardigheden. Rekenonderwijs heeft betrekking op onderstaande interventies uit de menukaart NPO:

 • instructie (gekoppeld aan instructiemodel en didactische modellen)
 • professionalisering 
  analyseren en verbeteren rekenresultaten 
  creëren van aanbod sterke en zwakke rekenaars
  coaching van rekencoördinatoren
  vergroten kennis en gebruiksmogelijkheden van rekenaanbod 

Rekenonderwijs heeft betrekking op onderstaande interventies uit het Masterplan Basisvaardigheden.

 • instructie (gekoppeld aan instructiemodel en didactische modellen)
 • professionalisering 
  analyseren en verbeteren rekenresultaten 
  creëren van aanbod sterke en zwakke rekenaars
  coaching van rekencoördinatoren
  vergroten kennis en gebruiksmogelijkheden van rekenaanbod 
 • referentiekader rekenen

Heb je hulp nodig? We denken graag met je mee van analyse naar beredeneerd plan, uitvoering en evaluatie. Neem contact op met je accountmanager of met Anneke Jehee.

Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.

Meer lezen?

In onze kennisbank vind je inspirerende artikelen, interviews, blogs, spreekbeurtpakketten en nog veel meer.

Naar de Kennisbank