Ouderbetrokkenheid
Aan de slag met

Basis op orde

Primair onderwijs
Het traject ‘Basis op orde’ is bedoeld voor scholen die opbrengsten willen realiseren die passend zijn bij de ambities van de school. Het gaat met name om opbrengsten op het gebied van de basisvaardigheden taal (inclusief begrijpend lezen) en rekenen.

Aan de slag met Basis op orde

De aanleiding om met dit traject aan de slag te gaan kan verschillend zijn. Denk aan scholen:

 • waar de opbrengsten rekenen en taal niet in de pas lopen met de schoolpopulatie, bijvoorbeeld omdat minder leerlingen het 1S/2F-niveau behalen dan wenselijk is.
 • waar de laatste tijd veel personeelswisselingen zijn geweest waardoor de werkwijzen en afspraken opnieuw tegen het licht gehouden moeten worden.
 • die aan de slag willen met het traject Impact op leren, maar tijdens de intakefase hebben vastgesteld dat nog niet voldaan is aan de voorwaarden om effectief met dit traject aan de slag te gaan.

Keuze uit vier modules

Wanneer een school aan de slag gaat met Basis op orde doen we eerst een nulmeting. Dit is de eerste module. Tijdens de nulmeting worden gesprekken gevoerd, documenten geanalyseerd en lessen bezocht. Op basis van de nulmeting wordt met scholen overlegd welke van de volgende modules voor de school van belang zijn om de basis op orde te krijgen. 
De vier modules zijn: 

 1. effectieve instructie
 2. differentiëren
 3. klassenmanagement
 4. zicht op ontwikkeling

Als tijdens de nulmeting naar voren komt dat voor de betreffende school andere aspecten van schoolontwikkeling van belang zijn om de ambities te kunnen realiseren, wordt met de school besproken welk ander aanbod wellicht passender is. Gedacht kan worden aan een traject op het gebied van pedagogisch klimaat of meertaligheid. Ook is het mogelijk dat een specifiek taal- of rekentraject passender is.

Bij 1801 gaan wij voor maximale impact én duurzaam 

De modules van Basis op orde bestaan uit verschillende bijeenkomsten; deze worden afgestemd op de specifieke scholings- en ondersteuningsbehoeften van de school. Bovendien: 

 • krijgen leraren praktische tips om meer uit hun lesgeven te halen
 • verzorgen wij maatwerk, het leerproces is voor elke leraar uniek
 • werken wij vanuit evidence informed onderwijs
 • en zetten wij een duurzame blauwdruk neer op de school om in de toekomst duurzamer om te gaan met veranderen; dit doen wij onder andere door leraren elkaar feedback te laten geven. 

Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.

Meer lezen?

In onze kennisbank vind je inspirerende artikelen, interviews, blogs, spreekbeurtpakketten en nog veel meer.

Naar de Kennisbank