Suzan Buurkes

Suzan is operationeel manager bij 1801. Zij houdt zich bezig met het optimaliseren van de interne samenwerking binnen 1801. Suzan stuurt de afdeling Support aan vanuit de overtuiging dat we samen beter zijn. Samen met de afdeling Support werkt zij elke dag aan één manier van werken binnen 1801, om de collega’s in de uitvoering zo goed mogelijk te ondersteunen.

Verbinding is een woord dat Suzan kenmerkt. Ze is gedreven in het creëren van ruimte en verandering en zal hierin altijd op zoek gaan naar de verbindende factoren: bij de collega’s het team, de organisatie en in de maatschappij. Alleen samen worden we elke dag een beetje beter. Suzan levert graag een bijdrage die er daadwerkelijk toe doet.

Gerelateerd

Professionalisering in het mbo

Leergang E-coaches in het mbo

Voor docenten in het mbo die collega’s willen ondersteunen bij het toekomstbestendig aan de slag gaan met het nieuwe digitale onderwijs.
Professionalisering in het mbo

Leergang aankomend onderwijsleiders (kweekvijver mbo)

De leergang aankomend onderwijsleiders in het mbo richt zich op de ambitieuze LC-docenten en high potentials in het mbo die op termijn een formele leidinggevende functie willen gaan vervullen.
Dienst

Formatief evalueren (mbo)

Met formatief werken krijg je een beeld van het leerproces van de student waarmee je je eigen handelen kunt bijstellen.
Formatief evalueren